Fra partierne

I denne juletid er det småt med nyhederne, så vi har valgt at se nærmere på de sidste nyheder på kommunalbestyrelsens partiers hjemmesider.

Socialdemokraterne

Det mest bemærkelsesværdige der er sket i december for Socialdemokraterne på Frederiksberg er den uenighed som opstod mellem Socialdemokraterne på Frederiksberg og dem i Regionen. De sidste personificeret ved partiets tidligere spidskandidat og 2. viceborgmester Karin Dubin. Konflikten opstod først omkring den truende lukning af Frederiksberg Hospital som Karin Dubin støttede til stor irritation for partiets nye ledelse i kommunalbestyrelsen, og blev rigtigt sat på spidsen omkring regionens lukning af lægevagten på Frederiksberg. Følgende er uddrag af et åbent brev fra Socialdemokraterne på Frederiksberg til Socialdemokraterne i regionen (kan i sin fulde ordlyd læses på partiets hjemmeside http://s-dialog.dk/default.aspx?site=Frederiksberg&)

Åbent brev til socialdemokraterne i Regionsrådet

“Kære partifæller

Socialdemokraterne på Frederiksberg ser med stor bekymring på planerne om at lukke lægevagten på Frederiksberg. Det er en velbesøgt og centralt beliggende lægevagt, og i et byområde som Frederiksberg er det nødvendigt med en lettilgængelig lægevagt. (….)

Den økonomiske råderamme er stram, både på Frederiksberg og i Region Hovedstaden. Vi har forståelse for, at det kan være nødvendigt at foretage prioriteringer, men vi mener, at det er uheldigt at skære ned på akutberedskabet som lægevagten er en del af. Mange borgere på Frederiksberg har af økonomiske, miljømæssige og pladsmæssige årsager fravalgt at eje en bil, og de vil i fremtiden have svært ved at benytte lægevagten, hvis den flyttes til Hvidovre Hospital eller Bispebjerg Hospital. (….)

Vi håber derfor, at I vil tage beslutningen op til overvejelse. Vi har forstået, at det er en administrativ beslutning, og vi håber at I vil udvise politisk lederskab og fastholde placeringen af en lægevagt på Frederiksberg.

Mange hilsner

Den socialdemokratiske gruppe på Frederiksberg rådhus”

Det skete som bekendt ikke – heraf kan vi slutte at Socialdemokraterne ikke udviste “politisk lederskab “.