Fra partierne III

Tavle fra Frederiksbergberg kommunalbestyrelse.

I denne juletid er det småt med nyhederne, så vi har valgt at se nærmere på de sidste nyheder på kommunalbestyrelsens partiers hjemmesider.

Socialistisk Folkeparti

Tavle fra Frederiksbergberg kommunalbestyrelse.

Det er lidt småt med nyheder på SF’s hjemmeside. Det mest interessante er referatet af den lokale partiafdelings generalforsamling d. 28.10.2010 hvor følgende kan læses:

7. Valg af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Anette Schrøder blev valgt som formand med 15 stemmer mod Tage Sibonis 12

Vi kan altså konstatere, at der var kampvalg om formandsposten for SF-Frederiksberg. I forhold til hvor megen presse der tidligere har været om kampe i SF-Frederiksberg og om ekstraordinære generalforsamlinger med forslag om eksklusion af et medlem, har der været overraskende lidt opmærksomhed på dette kampvalg. Vi skal ikke gøre os kloge på hvad der sker og SF har forståeligt nok forsøgt at få ro på (resten af bestyrelsen blev da også valgt uden kampvalg). Men vi vil blot konstatere, at Tage Siboni tidligere er blevet opfattet som en støtte til Anne- Mette Wehmüller (som de fleste sikkert er bekendt med har været på kant med dele af partiforeningen).

På SF Frederiksberg’s hjemmeside (http://parti.sf.dk/default.aspx?site=frederiksberg&) kan man forøvrigt læse 3 læserbreve fra Balder Mørk Andersen om henholdsvis udbud og udlicitering, borgerspørgsmål inden budgetvedtagelsen og endelig et om renovation og sikker skolevej.