Formanden for Frederiksberg Boligfond trækker sig

Bestyrelsesformand Alfred Grinderslev udtræder af Frederiksberg Boligfond og af bestyrelsen for Privatbo. Alfred Grinderslev er en af de personer som har været i formiddagsbladendes søgelys efter det kom frem at den konservative partiformand Lars Barfoed fik en lejlighed i Frederiksbergs Boligfonds boliger på Frederiksberg. Grinderslev er selv konservativ og har i mange år været revisor for partiet. Alfred Grinderslev har udsendt en pressemeddelelse om sin udtræden. Den kan læses under “læs mere”.

 

 

Jeg har i dag besluttet at udtræde af Frederiksberg Boligfonds bestyrelse samt af bestyrel-serne i PrivatBo A.M.B.A. og PrivatBo A/S.

Der har i de seneste uger været massiv omtale i medierne, særligt vedrørende boligfondens udlejning af en lejlighed til Lars Barfoed. Som formand for Frederiksberg Boligfond har jeg redegjort for handlingsforløbet og efterfølgende svaret på de relevante spørgsmål, både i forhold til bestyrelsen og pressen. Men da jeg efterhånden har fået den opfattelse, blandt andet gennem dækningen i pressen, at jeg ikke længere er ønsket på posten, og da min person og mit arbejde fortsat er genstand for hård kritik, har jeg i dag meddelt næstforman-den i Frederiksberg Boligfond og formanden for bestyrelsen i PrivatBo, at jeg udtræder af begge bestyrelser. Uanset hvad jeg gør, bliver mit virke tillagt politiske motiver, som jeg ikke har.

Jeg kom ind som bestyrelsesformand i Frederiksberg Boligfond i maj 2011, fordi man ønske-de en mindre politisk og mere professionelt drevet bestyrelse. Jeg har med min baggrund som statsaut. revisor gjort, hvad jeg kunne for at drive fonden som en professionel virksom-hed, og mener selv, at jeg har gjort en positiv forskel og sikret fondens interesser i en omskif-telig periode. Men da andre har en anden opfattelse, ønsker jeg ikke, at min person skal stå i vejen for fondens arbejde og omdømme.

Personligt har det været et hårdt pres for mig at være genstand for pågående pressedæk-ning og negativ omtale. Jeg behøver nu en pause fra offentlighedens søgelys.

Jeg håber, at min beslutning kan give arbejdsro for de mange dygtige mennesker, som udfø-rer et stort stykke arbejde både i Frederiksberg Boligfond og i PrivatBo.

Venlig hilsen

Frederiksberg Boligfond

Alfred Grinderslev

For yderligere oplysninger henvises til:

Den kommende bestyrelsesformand, som udpeges på bestyrelsesmødet i Frederiksberg Boligfond i dag kl. 16.30.