Grønthøster og 2-årige budgetter

Frederiksberg Rådhus

Frederiksberg Kommunes forbrug på det specialiserede socialområde sprænger kommunens budgetter. Der er i 2021 en såkaldt udfordring på børneområdet (anbringelser, dagtilbud mm) på 26,9 mio. kr og på den speciel-tilrettelagde-uddannelse (STU) en udfordring (som det hedder) på 9,7 mio. kr, fordi der er flere der tager denne individuel tilrettelagte uddannelse for unge med forskellige vanskeligheder.

Derfor behandlede kommunalbestyrelsens Magistrat i mandag mulige løsningsforslag og et snævert flertal vedtog en løsning, som bl.a. indebærer en ”disponering af midler fra pris- og lønopregningen på kommunens driftsområder i 2021” svarende til 24,1 mio. kr. Det er det, der blandt medarbejderne kaldes et grønthøster, hvor man ude lokalt selv må bestemme, hvordan man skal finde pengene. Det er derfor heller ikke muligt, at forudsige hvor mange fyringer grønthøsteren resulterer i, for man kan lokal bestemme at der skal finansieres via vikarkontoer, kursus- eller andre driftsmidler. Men det er en markant reduktion, der potentielt kan koste op mod 40 ansatte jobbet og forringe normeringerne f.eks. på plejehjem. Samtidigt åbnede forslaget også op til at der kan hentes flere penge fra løndele, op til 20 mio. kr mere, så grønthøsteren potentielt kn blive på 43 mio. kr. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra de konservative, Venstre og Liberal Alliance.

Det samme flertal, suppleret med Alternativets enlige mandat, vedtog samtidigt, at de kommende budgetforhandlinger skal munde ud i et 2-årigt forlig, således at der ikke kommer budgetforhandlinger i efteråret 2021 lige før kommunalvalget. Dette forslag kritiseredes af oppositionen og Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte imod, mens de radikale og SF undlod at stemme. Se sagsfremstillingen under sag 280 2. finansielle orientering på https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-magistraten2018-21-den-17-august-2020-kl-1705-i-kommunalbestyrelsens-moedesal