Budgetforlig. Ø: Besparelser på Ældreområdet

Frederiksberg rådhus - foto: Morten Bjerg 2012

De første analyser af, hvad budgetforliget på Frederiksberg medfører på forskellige områder, begynder nu at komme frem. På partiernes og politikernes facebooksider er der spredt ros eller ris til forliget, men den første grundige gennemgang kan ses på Enhedslistens facebookside https://www.facebook.com/EnhedslistenFrederiksberg/, hvor partiet har set på Ældre og Omsorgsudvalgets område.

Deres konklusion er, at forliget betyder en reduktion af områdets budget fra 2021 til 2022 på 2,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af: 1) nye tiltag er 100 % finansieret af nye såkaldte effektiviseringer, 2) områdets driftsbudgetter pristalsreguleres ikke i 2021, hvilket svarer til en reduktion på 700.000 kr. og 3) konsekvensen af effektiviseringer vedtaget i 2020, men som først slår igennem i 2021, hvilket udgør 1,7 mio. kr. i alt en reduktion på 2,4 mio. kr.

Enhedslisten skriver, at der også fra 2021 til 2022 sker en reduktion på 2,4 mio. kr. således, at budgetforliget samlede besparelser på Ældre- og omsorgsudvalgets område når op på 4,8 mio. kr.