Et skridt nærmere en lokal læreraftale

Med indgåelsen af en central aftale mellem KL og Danmarks Lærerforening er vejen banet for, at der indgås en lokal læreraftale på Frederiksberg. Det ser dog lidt vanskeligt ud. I sidste års brede budgetforlig (dvs. for 2020) stod der, at den lokale aftale skulle indeholde indførelsen af et maksimalt undervisningstimetal for lærerne.

Dette har være et højt prioriteret krav fra lærerne, fordi, som de siger, der er grænser for, hvor meget af lærernes arbejdstid, der bæredygtigt kan udfyldes med undervisning, når denne skal være vel forberedt, og for det andet er det grænser for hvor meget lærerne kan holde til at være ”på” psykisk.

I det nye 2-årige snævre budgetforlig mellem de konservative, Venstre, SF, Liberal Alliance og Alternativet var ”et maksimalt undervisningstimetal” imidlertid skiftet ud med, at der skulle indføres ”et gennemsnitsligt undervisningstimetal”, hvilket også var det forvaltningen lagde op til på magistratsmøde i går. Her måtte de nye forligspartier dog opgive det nye mål, og der er således stadig lagt op til, at lokalaftalen skal indeholde indførelsen af et maksimalt timetal.

Dette er klart en sejr til lærerne, som frygter at fastlæggelsen af et “gennemsnitlig undervisningstimetal” vil kunne betyde, at nogle lærere pålægges mange timer, mens andre, af en eller anden årsag, pålægges færre af skolelederen.. Men det er stadigt uklart, hvor mange penge, der er afsat til indførelsen af lokalaftalen. Prisen kan variere fra 0 kr. til et 2 cifret million beløb, alt efter hvilket niveau det ”maksimale undervisningstimetal” lægges på.

Referatet fra magistratsmødet vil blive offentliggjort på https://www.frederiksberg.dk/politik/dagsordener-referater-og-modeplan/find-dagsordener-og-referater (sag nr. 318).