”Borgerne skal ikke høres”

Frederiksberg rådhus - foto: Morten Bjerg 2012

På kommunalbestyrelsesmøde d. 8. februar udspandt der sig et hård diskussion om budgetforligspartiernes forslag om at omlægge vejarealet foran indgangen til Frederiksberg Slot.

Budgetforligspartierne, fra de konservative over SF til Liberal Alliance, har sat 9 mio. kr. af til nye granitfliser mm. Formålet er, at gøre pladsen foran slottet pænere, ”give slottet værdighed tilbage” (som der står i projektet), samt et ønske om at forbedre trafiksikkerheden.

Oprindeligt blev der udarbejdet 3 forslag til projektet, men kun et blev fremlagt for udvalgene, hvilket oppositionen kritiserede. Oppositionen kritiserede også, at flertallet ikke havde hørt politiet og Movia, og heller ikke havde haft tid til at se på trafiksikkerheden, som er ret kompliceret med 2 vognbaner, en supercykelsti og borgere, ældre, børn mm, der krydser uden at bruge fodgængerovergangen mm.

Projektet betyder at Roskildevej bliver spærret for gennemkørende trafik. Anlægsarbejdet starter i juli 2021 og starter for alvor med lukning af vejen efter cykelløbet Danmark rundt har været afholdt den 14. august. Der er flertallets håb, at projektet er færdig før kommunalvalget til november, men i så fald skal projektet undgå forsinkelser.

Derfor er der heller ikke tid (eller lyst) til at spørge borgerne om projektet. Det er ellers det der normalt sker med sådanne projekter, som f.eks. ved cykelstiprojektet på Platanvej. Oppositionen forsøgte at få indlagt en høring idet Enhedslistens rådmand Thyge Enevoldsen stillede et ændringsforslag som lød:

”For at sikre en åben, gennemsigtig og borger-inddragende proces foreslås det, at alle tre forslag sendes ud i offentlig høring blandt borgere, handicap- og ældrerådet samt relevante interesseorganisationer som f.eks. Cyklistforbundet, FBLF (Foreningen for Bygning- og Landskabskultur på Frederiksberg) m.fl. Parallelt hermed afklares det, om politiet vil tillade en 40 kms zone, hvilket projekt der skaber den største trafiksikkerhed via en uvildig trafikrevisor, hvor trafikken vil søge henunder nedlukning, og hvordan busbetjening skal ske i lukkeperioden”.

Ændringsforslaget blev støttet af Socialdemokratiet, Enhedslisten og det Radikale Venstre, men blev nedstemt af de konservative, Venstre, SF og Alternativer (LA findes ikke mere i kommunalbestyrelsen). Oppositionen kritiserede efterfølgende den ”nye linje” med modstand mod borgerhøringer, og mere end antydede, at det kunne hænge sammen med den kraftige kritik flertallet er rendt ind i ved de seneste borgerhøringer, som dem på Værnedamsvej og Platanvej. Fremadrettet skal vælgerne nok ikke forvente mange borgerhøringer i valgår.

Sagen kan ses på https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-kommunalbestyrelsen2018-21-den-8-februar-2021-kl-1900-i-teams sag 36.