Konservative omgår lov om valgplakater

De konservative har tyvstartet valgkampen. Reklamestandere over hele byen er fyldt med slet skjulte valgplakater for Simon Aggesen. En kampagne med sloganet ”Simon Aggesen passer på byen”. Det vil sige – der står dog med småt at ”Lad os sammen passe på alt det, vi holder af.” Men fotoet og navnet bruges klart til hovedbudskabet: Simon Aggesen Passer På Byen”.

For øvrigt et budskab som sikkert er nødvendigt for at forbedre Simon Aggesens image, for i den måling Berlingske har bragt om Frederiksberg, erklærer kun 9% af 287 tilfældigt udvalgte vælgere sig enige i udsagnet ”Han varetager først og fremmest borgernes interesse”. Undersøgelsen sige ikke noget om hvilke interesse vælgerne mener har så varetager. https://frederiksbergnyt.dk/cms/2021/01/25/10-er-enig-i-at-borgmesteren-er-tillidsvaekkende/

Plakaterne er i og for sig en omgåelse af loven – konkret Lov om offentlige veje m.v. , hvor der i § 84 står ”I perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen må der i forbindelse med (valg) ophænges valgplakater.” Borgmester-plakaterne er dog tilladte i reklamestanderne og vi kan nok se frem til at denne type plakater, vil være et fast indslag i gadebilledet frem til valget i november.

Kampagnen er i øvrigt velkoordineret med Frederiksberg Kommunes officielle kommunale kampagne ”Det er god stil – at passe på hinanden”, en kampagne de konservative bevidst spiller på.