Frederiksberg skal i 2022 af med 255 mio. kr. i udligning

Indenrigs- og Boligministeriet har nu offentliggjort tilskud og udligning for landets kommuner i 2022. Heraf fremgår det (ifølge Nyhedsmediet NB Økonomi), hvor meget Frederiksberg kommune får i statsligt tilskud, og hvor meget Frederiksberg skal aflevere eller modtage fra den mellemkommunale udligning. Det samlede regnskab viser for 2022 et beløb på minus 255 mio. kr. svarende til 2.472 kr. per indbygger.

Selv om dette er ca. 4 mio. kr. mere end i 2021, så betyder det ikke, at Frederiksberg Kommune har færre midler til kommunal service i 2022 end i år, fordi det øgede tilskud afspejler kommunens øgede skatteindtægter.