Hvad betyder en ”halv-nedrivning af Bispeengbuen”.

I den infrastrukturaftale, som flere af folketingets partier har indgået, afsættes der 10 mio. kr. til en undersøgelse af mulighederne for at Bispeengbuen nedrives halvt. Buen består reelt af 2 broer og hvis den ene bro nedrives vil der stadig være plads til 2 vognbaner i hver retning. Vurderingen er at det ikke vil mindske kapaciteten på broen, om end hastigheden må reduceres til fx 50 km. I timen. Politikerne i Københavns kommunes Teknik- og Miljøudvalg har besluttet at arbejde for denne løsning. Løsningen foreslås også af Nørrebro Miljøpunkt.

Den delvise nedrivning vil væsentligt billiggøre projektet, samtidigt med at det stadig vil være muligt at fritlægge Ladegårdsåen på en kortere strækning. Ingeniørfirmaet Rambøll har anslået udgifterne ved det reducerede projekt til 200 mio. kr. (inkl. En renovering af den bro der bliver stående). Samtidigt frigøres der 6.400 m2 som vil kunne udlægges til grønne områder langs åen.

På fotoet er det den sydlige bro der er nedrevet, hvilket vil give de bedste betingelser for fritlægningen af åen, men især vil være en fordel for Frederiksberg siden.  

Se artiklen om Infrastruktur-aftalen Infrastukturaftalen: Flere biler til Frederiksberg – Frederiksbergnyt