Infrastukturaftalen: Flere biler til Frederiksberg

Et flertal i Folketinget har indgået et mangeårig aftale om udbygningen af veje, jernbane og den kollektive transport, som aftegner, det der skal bygges frem mod 2035. Aftalen indeholder ingen større investeringer på Frederiksberg, men Frederiksberg kan se frem til flere biler, når motorvejene i Nordsjælland udbygges.

Ifølge mange trafikforskere betyder, udbygningen af motorvejene flere biler ind til hovedstadens bycentrum i København og Frederiksberg. Tommelfingerreglen er, ifølge dem, at der er et balancepunkt mellem antal biler og trængslen og den tid det betyder for bilejerne. Udvides kapaciteten stiger antallet af biler til mætningspunktet nås igen. Problemet for Frederiksberg er at punktet med mest trængsel forskydes ind til, hvor motorvejene stopper, hvorfra bilisterne så skal finde igennem mindre veje ind til bykernen.

Til gengæld lægges der ikke op til statslige midler til yderligere udbygning af metrolinjer på Frederiksberg. Det betyder, at flertallet i kommunalbestyrelsens ønske om en ny Metro fra Ny Ellebjerg, over ZOO, til Bispebjerg under Fasanvej, nu har rigtig lange udsigter og nok må opgives.

Frederiksberg får til gengæld fordel af ”metrodrift” på S-banen. Den næste generation af S-tog, som skal afløse de eksisterende S-tog i slutningen af 2020’erne, kan ved brug af det nye signalsystem blive automatiske, som man kender fra metroen. Det vil skabe grundlag for flere afgange, så man ikke behøver en køreplan.

I aftalen er der endvidere afsat 10 mio. kr til en forundersøgelse af et projekt der indebærer en delvis nedrivning af Bispeengbuen (se artiklen om dette Hvad betyder en ”halv-nedrivning af Bispeengbuen”. – Frederiksbergnyt)