Hundeafføring i byen

Der er opstået et problem, fordi flere har anskaffet sig en hund i coronaperioden. Der er en tiltagende udfordring med efterladenskaber fra hunde i byens grønne anlæg og særligt på fortove!

Ifølge forvaltningen er dette selvsagt til stor gene for fodgængere og andre borgere, der bevæger sig igennem byen, og for de borgere der bruger byens grønne faciliteter. Det har fået et stigende frustrerede borgere til at henvende sig til kommunen om problemer med efterladenskaber i byrummet, men også om løse hunde i byens parker og kirkegårde.

Det er ifølge miljølovgivningen forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundeafføring. Den vejledende bødesats er 3.000 kr. for at efterlade hundeafføring i byen.

Kommunen har opsat mange hundeposestativer rundt omkring i byen. Der findes hundepostestativer 75 steder i byen. Der er på nuværende tidspunkt i år indkøbt 1737 hundeposekasser med 1000 poser i hver til opsætning – dette svarer til i alt 1.728.000 hundeposer. Det svare til indkøbet sidste år, hvilket også taler for, at der er komme flere hunde til, og at der også er mange, der benytter poserne. Herudover er der en del synlige skilte, der guider hundeejerne i, hvad der er tilladt i forhold til at have hunde i byens parker og pladser. Alligevel vil kommunen nu starte en digital kommunikationsindsats, henvendt til byens hundeejere med en påmindelse om, hvad der er god adfærd, når man har hund i byen, herunder særligt i forhold til håndtering af efterladenskaber fra ens hunde, at hunde skal holdes i snor i byens rum mv