De vigtigste emner i valgkampen

Vi fortsætter i dag vores afsløring af resultaterne fra den politiske borgerundersøgelse de ikke-kommercielle lokalmedier på Frederiksberg har fået foretaget af bureauet DMA/Research (Norstat).

DMA/Research har spurgt1008 vælgere på Frederiksberg om, hvilke temaer de synes Frederiksberg Kommune skal lægge vægt på, altså hvilke emner de anser som vigtigst, også i valgkampen. Hver vælger kunne pege på 3 temaer og i tabellen kan man se, hvor mange af de udspurgte der peger på de enkelte emner.

I tabellen har vi endvidere opdelt vælgerne i de 2 blokke, der politiske kæmper om magten på Frederiksberg: blå blok med dem der angiver, at de stemmer på de borgerlige partier (især C og V), overfor den ”grønne koalition” – vælgere der siger de stemmer på opposition (A, B, F, Ø og Å).

Som det kan ses i tabellen er de 3 vigtigste emner alle vælgere peger på Miljø og bynatur, som 35 % af de spurgte har peget på som et af de 3 emner de mener bør have højest prioritet. 33 % har peget på Klima og 39 % på Ældre.

Allerede her kan man se forskel på blokkene, selvom den ikke er stor, så prioriterer de borgerlige vælgere ældre højest, mens vælgere der stemmer på den grønne koalition prioritere miljø og klima højere.

Hvis man ser længere ned i tabellen kan man se nat der er enkelte emner, hvor der er relativ stor forskel på hvor stor vægt de 2 vælger-grupper lægger på emnerne.

De blå partiers vælgere prioriter trafik og parkering markant højere end den grønne koalitions vælgere. Det samme gælder Kultur. Til gengæld prioriterer blå vælgere emner som unge, boliger lavere end vælgerne fra den grønne koalition.

For den grønne koalitions vælgere er det bemærkelsesværdigt, hvor højt de prioritere emner som boliger og  hvor lavt de prioritere trafik og parkering samt kultur.

Normal siger man på landsplan, at de blå vælgere prioriterer økonomi højere end vælgerne i rød blok, det ser også sådan ud på fredriksberg, men her prioriterer alle vælgere økonomi lavt: samlet set kommer økonomi først nede på 10. pladsen.

Vi har også i tabellen medtaget emner som kun få vælgerne – måske lidt overraskende – har peget på som vigtige. Sundhed er f.eks. normalt højt prioriteret på emner til folketingsvalget, men at kun3 % af dem vi har spurgt har peget på sundhed, skyldes nok at vælgerne er klar over at sundhed er vigtigere ved valget til regionsråd og Folketing.