Fakta om den politiske borgerundersøgelse

Analysebureauet DMA/Reseach (der er en del af Norstat) forestod umiddelbar før sommerferien en politisk borgerundersøgelse for de ikke-kommercielle lokal-medier på Frederiksberg: Frederiksberg Lokal-TV, Frederiksberg Lokalradio og internetavisen Frederiksbergnyt.dk.

Undersøgelsen bygger på 1008 interviews, 481 telefoninterviews og 481 interviews via netbaseret spørgeskema. I undersøgelsen indgår en række spørgsmål, herunder politiske meningsmålinger om valg til både folketing og kommunalbestyrelsen.

Resultaterne vil løbende blive offentliggjort i de ikke-kommercielle lokalmedier der står bag undersøgelsen.