Størst sandsynlighed for at de konservative mister magten.

Det er på de sociale medier blevet kritiseret, at usikkerheden i vores meningsmåling ikke kan ses. Det vil vi gerne råde bod på, selv om dette indlæg desværre derved bliver lidt teknisk.

Der er altid usikkerheder med meningsmålinger, også i Norstats politiske borgerundersøgelse, hvor konfidensintervallerne (dvs. usikkerheden på resultatet) for de 6 største partier i målingen rangerer fra +/- 3,43 % til +/- 1,80 % . Jo større tal, jo mere usikkerhed.

Usikkerheden er årsagen til, at vi i stedet for procenttal for partiernes tilslutning, har offentliggjort den mandatfordeling målingen viser for de enkelte partier. Der er efter vores mening mindre usikkerhed i disse tal.

Konfidensintervaller er mindre brugbare, når vi ser på sandsynligheden for, at det ene eller det andet valgforbund vinde flest mandater og dermed den politiske magt på Frederiksberg. Her har vi i stedet fået statistikere til at foretage en såkaldt simulations-analyse, hvor der med udgangspunkt i meningsmålingen (og dets usikkerheder) er simuleret 712 valgresultater.

Resultater af simulationen viser følgende %-vise sandsynlighed for, at Den Grønne Koalition får enten 13, 14, 15 eller 16 mandater:

Som det kan ses viser meningsmålingen, at der er 63 % chance for et udfald, der giver Den Grønne Koalition 15 mandater (mod den blå bloks 14) og dermed et grønt flertal. Der er 31 % chance for Den Grønne Koalition får 14 mandater (= blåt flertal). Der er kun små chancer for at koalitionen får 13 eller 16 mandater.

På de sociale medier har der været nogen, der i bedste Trumf-stil, har villet affeje undersøgelsens resultater med påstanden om, at det nok i virkeligheden er bestemte partier, der har lavet undersøgelsen. Det er ikke tilfældet!

Undersøgelsen er forestået af DMA/research, som i dag er en del af opionsfirmaet Norstat. De har stået for formuleringen af spørgsmål og for panel og telefon-interviews og efterfølgende for de statistiske beregninger. Vi har bidraget med hvilke emner, vi gerne ville have de spurgte til, og her har vi ladet os inspirere af de emner, der er blevet diskuteret lokalpolitisk på Frederiksberg og har også spurgt ud i det lokalpolitiske miljø.

Vi har heller ikke, som vi har fået oplyst nogen i det konservative folkeparti har antydet, “betalt ekstra” for at få Norstat til at komme med et resultat, der viste flertal til Den Grønne Koalition.

Det er også blevet kritiseret, at telefon-interviews mm. blev foretaget omkring 1. juli. Det råd vi fik, da vi planlagde undersøgelsen, var, at der ikke ville være stor forskel på om undersøgelsen blev gennemført på det tidspunkt eller i august, da begge tidspunkter ligger før den kommunale valgkamp starter. Fordelen ved juli var, at vi kunne få de statistiske beregninger hurtigere. Men vi forstår godt, at lister, der tror de er blevet mere kendt hen over sommerferien, mener tallene er forældede.

Men vi vil gerne gentage undersøgelsen, hvis nogen vil medfinansiere det.

I mellemtiden vil vi, her på frederiksbergnyt.dk, intensivere offentliggørelsen om de mange andre spørgsmål Norstat stillede i borgerundersøgelsen, herunder vælgernes opfattelse af Simon Aggesen, hvem de helst vil have som borgmester, hvor tilfreds/utilfreds vælgerne er med udviklingen på Frederiksberg, samt mere om hvem der stemmer hvad mm.

Frederiksberg Lokal-TV og i Frederiksberg Lokalradio er nu gået videre i dækningen af det kommende kommunalvalg. Det sker med debatter mellem kandidater fra de forskellige partier. I den første TV-udsendelse (på torsdag d. 23.9) er det efter planen Venstre og Enhedslisten der tørner sammen, ugen efter de radikale og DF.