De rige stemmer på liste C, de fattige på …

Det er næppe nogen overraskelse for nogen, at vælgere med en hustandsindkomst over 1 mio. kr. om året især stemmer på de konservative. Det er måske snarere en overraskelse, at det ifølge DMA/Researchs politiske borgerundersøgelse på Frederiksberg “kun” er ca. 50 % af millionær-husstandene, der sætter krydset ved C, og kun 10 % af dem der vil sætte deres kryds ved Venstre.

Ca. 40 % af millionærvælgerne siger de vil stemme på partier i Den Grønne Koalition, heraf vil 15 % stemme på de radikale og 11 % på Socialdemokratiet. Blandt millionærvælgere står Enhedslisten (med 8 %) for øvrigt stærkere end SF.

Vælgere med en hustandsindkomst på under 300.000 kr stemmer måske overraskende (også) især på de konservative (28%) eller Enhedslisten (25 %), mens f.eks. SF kun står til at få 6 % af vælgerne i denne gruppe. Der er til gengæld markant forskel på, hvor stor en del af partiernes vælgerskare, der udgøres af vælgere med en årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr. Hos de konservative udgør denne vælgergruppe kun 12 %, mens den hos Enhedslisten udgør hele 42 %.

Der var i undersøgelsen 100 vælgere med en husstandsindkomst over 1 mio. der stemte, mens der var 136 vælgere med en husstandsindkomst under 300000. For yderligere fakta om undersøgelsen se Fakta om den politiske borgerundersøgelse – Frederiksbergnyt

PS. billedet til denne artikel er taget fra en officiel vejledning om stemmeafgivning udarbejdet af Frederiksberg kommune til et tidligere valg, hvor forvaltningen har brugt en stemme på Enhedslistens Thyge Enevoldsen for at vise en ugyldig stemme.