KV21: 2 valgforbund og 3 lister

Ved kommunalvalget på Frederiksberg er der indgået 2 store valgforbund med i alt 15 partier. Uden for valgforbundene opstiller 3 liste/partier, som vil få det svært med at få en kandidat valgt til kommunalvalget.

På Frederiksberg stemmer i omegnen af 60.000 vælgere til kommunalvalg. Da der skal vælges 29 til kommunalbestyrelsen betyder det, at en listen uden for valgforbundene for at få en valgt skal have 3,45 % af stemmerne, altså ca. 2070 stemmer (afhængig af stemmeprocenten).

For partier i valgforbund vil der altid være mulighed for at få et mandat for et lavere stemmetal. Hvis der f. eks. skulle have været valgt 29 (og ikke 25) ved kommunalvalget i 2017, ville de konservative have fået det yderste mandat for 3,09 %, svarende til ca. 1850 stemmer. Ved valget i 2017 fik partierne i valgforbund 4 mandater, de ikke ville have fået uden valgforbund: et til L.A., et til Radikale Venstre og hele 2 til de konservative, som tjente godt på valgforbund med lister der ikke fik valgt nogen.

Ved det kommende valg må det forventes, at stemmerne på de 3 små lister, der står uden for valgforbundene, ikke vil blive talt med, når kampen om magten afgøres mellem de 2 valgforbund. Baseret på de 3 listers tidligere valg (Havenisse-partiets Hannibal Hildorf stillede i 2013 op med Hjertepartier og fik 121 stemmer, Frihedslistens Lone Nørgaard stillede i 2017 op for Dansk Samling og fik 56 stemmer og endeligt fik Kærlighedspartiet i 2017 til regionsrådsvalget 129 stemmer på Frederiksberg) må det forventes, at listerne tilsammen får 2-300 stemmer. I et tæt valg mellem de 2 store valgforbund kan disse stemmer godt have fået indflydelse på valget.

inden for de 2 store valgforbund vil der også være lister, der ikke selv får nogen valgt, men hvor deres stemmer går til andre partier i valgforbundet. Generelt set er det de store partier, der oftest vinder på valgforbundene, især når størrelsesforskellen er så stor som i det borgerlige valgforbund, hvor de konservative vil få flere billige mandater.

I det borgerlige valgforbund ser det i meningsmålingen ud til, at kun de konservative og Venstre får valgt nogen til kommunalbestyrelsen, så stemmerne på Liberal Alliance, Nye Borgerlige, DF og Kristendemokraterne vil give et mandat ekstra til de konservative eller Venstre.

I den grønne koalition er billedet mere nuanceret, ikke mindst fordi valgforbundet omfatter hele 9 lister. I følge Norstats meningsmåling kan 4 af valgforbundets partier regne med valg (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten). De resterende partier kan måske tilsammen få mellem 2.000 og 2.500 stemmer, men hvilke partier der “vinder” på dette afhænger, da partierne i denne blok er næsten lige store, af den konkrete stemmeafgivning på valgdagen. I Norstats meningsmåling ville det blive Radikale Venstre, der fik størst fordel of de små listers stemmer. Meningsmåling: Partiernes mandatfordeling – Frederiksbergnyt

Hvad er et teknisk valgforbund ? Hvad er et teknisk valgforbund? – Frederiksbergnyt

Hvad betyder opstillingsformen ? Hvem vælges – om valg og opstillingsformer – Frederiksbergnyt