Hvor tilfreds er du samlet set med Simon Aggesen som borgmester?

I forbindelse med den politiske borgerundersøgelse gennemført af Norstat for de ikke-kommercielle lokalmedier stilledes de interviewede også det ovenstående spørgsmål:

Hvor tilfreds er du samlet set med Simon Aggesen som borgmester i Frederiksberg Kommune?

 TOTALMandKvindeKonservative  VenstreSocial-
antal1008474534Folkeparti demokratiet
Meget tilfreds11%12%9%28%19%1%
Tilfreds25%23%26%34%22%21%
Hverken/eller32%30%34%27%41%34%
Utilfreds13%13%13%6%11%20%
Meget utilfreds8%9%6%2%4%8%
Ved ikke13%13%12%5%3%16%
For redegørelse om undersøgelsen se Fakta om den politiske borgerundersøgelse – Frederiksbergnyt

Vi har her vist, hvorledes svarerne fordelte sig for henholdsvis alle 1008 spurgte, opdelt på mand og kvinde, og endelig hvorledes svarerne fordelte sig blandt vælgere, der i undersøgelsen sagde de ville stemme på henholdsvis de konservative, Venstre eller Socialdemokratiet.

Vi lade tallene tale for sig selv.

(Foto: Dan Møller, Frederiksberg Kommune)