Frederiksberg Boligfond gav den grønne koalition sejren

Blå Blok vandt stemmer fra den grønne koalition på 4 valgsteder og fik flest stemmer på 3 valgsteder. Alligevel tabte blokken den samlede sejr, da de valgsteder, der er mest præget af vælgere, der bor i Frederiksberg Boligfonds og i kommunens egne beboelsesejendomme, markant stemte på den grønne opposition.

De konservative gik frem på samtlige valgsteder, mindst med 2 % point på Lindevang, mest på Skolen på Nyelandsvej, hvor partiet gik hele 5,1 %-point frem. Problemet for blå blok var imidlertid, at de konservative især tog stemmerne fra de andre partier i blå blok. Samlet for hele kommunen gik de konservative 3,2 %-point frem, men selv om også de Nye Borgerlige gik en anelses frem, var de andre blå partierne tilbagegang større.

Tendensen er tydelig og kendes også fra tidligere kommunalvalg på Frederiksberg: Når kampen mellem blokkene spidser til samler de borgerlige vælgere sig om de konservative. Denne gang var det imidlertid ikke nok. Blå blok gik samlet tilbage fra 50,2 % af stemmerne på de 2 blokke i 2017 til 49,3, mens den grønne koalition gik fra 49,8 % i 2017 til 50,7 % i 2021. En forskel på 898 stemmer.

Blå bloks samlede tilbagegang faldt især på 2 valgsteder: Søndermarksskolen med 4,1 % og 3,5 %-point på Lindevangsskolen.,

Det næststørste parti i Blå blok, Venstre gik samlet tilbage med 1,4 %-point, men havde dog fremgang på det østlige Frederiksberg (Skolen ved Søerne og Skolen på Grundtvigsvej). Det betyder, at Venstre trods udvidelsen af kommunalbestyrelsen fra 25 til 29, fortsat kun har et medlem i kommunalbestyrelsen. Var udvidelsen sket til 31, som der var et flertal for i kommunalbestyrelsen, men hvor SF og Venstre undlod at stemme efter pres fra de konservative, ville Venstre have fået valgt 2.

For de andre små blå partier er situationen den, at ingen af dem får nogen valgt, og de ville heller ikke have fået noget valgt, hvis de have stillet op sammen i deres eget valgforbund. Liberal Alliance tabte mange vælgere, der har fulgt Laura Lindahl over i de konservative. Dansk Folkeparti gik tilbage som i resten af landet, mens Nye Borgerlige slet ikke fik den fremgang på Frederiksberg, som de fik i mange andre kommuner.

I den Grønne koalition var det Enhedslisten, der trak sejren hjem med en fremgang på 5,5 %-point, hvilket gjorde Enhedslisten til det største parti i koalitionen. Enhedslistens fremgang var størst på Bülowsvej og Grundvigsvej, hvor partiet begge steder gik 6.6 %-point frem. Partiets fremgang var mindst på Rådhuset (3,8 %-point). Enhedslistens fremgang sikrede partiet 6 mandater, herunder det alleryderste mandat. Fremgange afspejlede sig for øvrigt i et stort personligt stemmetal til Pelle Dragsted. Men Enhedslisten gik dog også markant frem ved regionsrådsvalget på Frederiksberg, hvor Dragsted ikke stod på listen.

I den grønne koalition gik også Socialdemokratiet frem (1 %-point), hvilket er bemærkelsesværdig eftersom Socialdemokratiet gik tilbage i alle de større byer og specielt meget i København. Socialdemokratiet gik frem på alle valgsteder undtagen på Skolen ved Søerne. Deres fremgang var størst på Lindevangsskolen, hvor bl.a. vælgerne i den sønderjyske by stemmer. Samlet fik Socialdemokratiet 302 stemmer færre end Enhedslisten, hvilket betød, at det var Ø der fik det 6. mandat, mens Socialdemokraterne fik 5, hvilket dog stadig er en fremgang på 1 ift. 2017.

De radikale tabte ved valget 0,4 %-point, men beholdt sine 3 pladser i kommunalbestyrelsen. Partiet gik tilbage på alle valgsteder undtagen Søndermarken, hvor fremgangen (på 0,5 %-point) sikkert afspejler Lone Loklinds involvering i renoveringssagen i FFBs bebyggelse på Borgmester Fischers vej.

For SF må valget være en stor skuffelse. SF er gået frem i langt de fleste kommuner og i København markant med 2.7 %-point. Det afspejler også, at SF ved kommunalvalget i 2017 lå meget lavt i meningsmålingerne på landsplan (efter de problemer SF løb ind i som regeringsparti og lærerkonflikten). På Frederiksberg gik partiet overraskende tilbage med 1,5 %-point, sikkert fordi SF tabte stemmer til Enhedslisten. SF blev således ikke belønnet for at gå i budgetforlig med de konservative og Venstre. Tilbagegange betyder at SF stadig, trods udvidelsen af kommunalbestyrelsen, kun har et mandat.

Valget var også en skuffelse for Alternative, men har var tilbagegangen nok forventet. Sammen med de andre små partier i den grønne koalition fik Å under 1 % af stemmerne, Å er dog stadig størst, idet Veganerne fik 0,3 og Volt 0,2. Bitten Vivi Jensens’s liste fik 0,6 % af stemmerne, hvilket svarede til 374 stemmer. Hvidstens-listen fik 53 stemmer.

ValgstedBlå blokGrøn Koalition
Søerne47,4 (+0,9)52,4 (-0,7)
Grundtvigsvej51,7 (+0,2)48,1 (-0,1)
Bülowsvej45,8 (+0,2)54,0 (-0,1)
Duevej48,8 (-0,5)50,9 (+0,5)
Lindevang47,4 (-3,5)51,9 (+3,0)
Søndermark50,9 (-4,1)48,6 (+3,9)
Rådhuset52,1 (-1,2)47,6 (+1,1)
Nyelandsvej49,6 (+0,7)50,0 (-0,8)
i alt Frederiksberg49,2 (-0,5)50,6 (+1,1)

link til valgresultatet Kommunalvalg Frederiksberg Kommune (kmdvalg.dk)