Fakta: Vælgervandringer på valgdagen

På valgdagen d. 16.11 fik vælgerne udleveret 2 stemmesedler, et til kommunalvalget og et til regionsrådsvalget. Mange stemte ikke det samme til de 2 valg. Ofte vil populære borgmester eller borgmesterparti ved kommunalvalget kunne flytte vælgere, der ellers til et folketingsvalg stemmer på et andet parti. Regionsrådsvalget anses til gengæld i store træk for, at afspejle vælgernes præferencer til folketingsvalg, og de vælgerbevægelser, der er på valgdagen, viser derfor noget om borgmestereffekten og borgmesterpartiet og borgmesterens popularitet.

Således også på Frederiksberg, hvor mange vælgere stemmer konservativt til kommunalvalget og på andre partier til regionsrådsvalget. Sådan ser det normalt ud, og sådan gik det også i år, hvor alle partier undtagen Enhedslisten ser ud til at have afgivet stemmer til de konservative ved kommunalvalget. Partierne i den grønne koalition tabte samlet set færre stemmer (ca. 500 færre) end sidst, mens partier som Ny Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i blå blok afgav procentvis flere stemmer til de konservative sammenlignet med valget i 2017.

Med hensyn til Blå Blok skal man huske, at de konservative også på landsplan er gået frem og fået nye vælgere, der tidligere f.eks, stemte på Venstre, DF eller LA. De konservatives fremgang til regionsrådsvalget var på hele 5.793 stemmer, mens V, DF og LA’s samlede tilbagegang var 4.856.

Tallene i tabellen viser kun ”nettobevægelserne”, så vi kan ikke følge vælgerne vandringer fuldt ud.

I tabellen ses hvor mange stemmer de enkelte partier vandt eller tabte ved kommunalvalget, sammenlignet med det samtidige valg til regionsrådet.

Parti-Forskel KV-RVForskellens andel af partiets stemmer i % af
bogstav20212017RV-valget 2021 (2017)KV-valget 2021 (2017)
A-687-3.5626,2 % (27,3 %)
B-2.030-55026,3 % (8,7 %)
C+7.993+11.17064,9 % (54,3 %)
D-314-17739,3 % (35,2 %)
F-1.995-41641,2 % (10,2 %)
I-510-1.18642,1 % (35,2 %)
K-86-9445,0 % (54,0 %)
O-431-1.10150,4 % (46,5 %)
V-1.155-2.31424,3 % (38,2 %)
Ø+1.427+54113,3 % (7,5 %)
Å+16+2303,3 % (7,0 %)
Blå blok+5.497+6.29818,2 % (21,3 %)

Tallene i tabellen læses sådan: Socialdemokratiet fik ved valget i år 687 færre stemmer til kommunalvalvet end til regionsrådsvalget. Til sammenligning fik A i 2017 3.562 færre stemmer. Hvor A i 2021 tabte 6,2 % af deres stemmer til regionsrådsvalget, var det tilsvarende tal i 2017 hele 27,3 %!

Mens det lykkedes A at fastholde flere af partiets stemmer fra regionsrådsvalget til kommunalvalget gik det modsat hos de radikale: De tabte flere i 2021 end i 2017. Udviklingen var fra -550 i 2017 til -2030 i 2021, en forskel på 1480, hvilket faktisk svarer fint med de radikales fremgang til regionsrådsvalget, hvor de øgede deres stemmetal med 1.428. Det tyder på at partiet ikke kunne fastholde de nye vælgere ved kommunalvalget.

De konservative har opretholdt magten på Frederiksberg ved at få vælgere, der stemmer på andre partier til regionsrådsvalget, til at stemme på C ved kommunalvalget. I 2017 fik de på denne måde en gevinst på 11.170 stemmer, svarende til 54,3 % af deres stemmer til kommunalvalget. I 2021 faldt gevinsten til 7.993 stemmer, som dog udgjorde hele 64,9 % af de stemmer de fik til kommunalvalget. Et tydeligt tegn på at blå bloks vælgere samlede sig om de konservative. Samlet set blev den blå bloks gevinst reduceret med 800 stemmer.

Meget kunne tyde på, at hvis de konservative især tabte valget pga Frederiksberg Boligfond (Frederiksberg Boligfond gav den grønne koalition sejren – Frederiksbergnyt), så peger vælgervandringerne på, at det især var vælgere der stemte socialdemokratisk til regionsrådsvalget, men plejede at skifte til at stemme på de konservative til kommunalvalget, der pga. boligfonden i år stemte A ved begge valg.