Magtkamp hos de konservative

Med Simon Aggesens afgang som borgmesterkandidat er der åbnet for intern magt- og positionskamp i den konservative gruppe på Frederiksberg Rådhus. En kamp om hvem der frem til valget i 2025 skal vælges som partiets nye spidskandidat.

Under normale omstændigheder nedsætter de konservative en kandidatvalggruppen 12-14 måneder før valget dvs. i efteråret 2024. Den gruppe vil så i januar måned i valgåret foreslår en spidskandidat, der derefter indgå i gruppen med henblik på at vælge de øvrige kandidater. Man må nu forvente, at valget af spidskandidat rykkes frem, men nok ikke til før det næste folketingsvalg (evt. i 2023), fordi det kan afgøre, hvem der er på spil i kampen.

Hvis man følger med i forskellige konservatives kommentarer i medierne og på de sociale platforme, så dukker der navne på fire i den nye konservative kommunalbestyrelsesgruppe op. Gruppens konstituering peger ligeledes på 3-4, som synes at være i spil.

En af dem er Nikolaj Bøgh, der foreløbigt har overtaget posten som partiets politiske ordfører i kommunalbestyrelsen. Bøgh forventes også at bliver formand for sundhed og forebyggelsesudvalget. Han bliver også rådmand og dermed medlem af økonomiudvalget (magistraten). Bøgh fik også et fint personligt valg med 1079 personlige stemmer, en fremgang på over 800 siden sidste valg. Bøgh er imidlertid kandidat til Folketinget og står til at blive valgt (han er i dag 1. suppleant), hvis de konservative fastholder deres fremgang til valget, og der ikke kommer nye kendte konservative kandidater til i Københavns Storkreds, hvilket ikke kan udelukkes nu hvor partiets 2. (og måske 3.) mandat i storkredsen er sikker. Hvis han ikke kommer i Folketinget, er han klart en kandidat til posten som partiets spidskandidat, til trods for at hans udprægede national-konservatisme ind imellem kan virke lidt “outdated”

Laura Lindahl er en anden af de tunge kandidater, der nævnes, og hun synes at være Simon Aggesens foretrukne kandidat. Hun fik ligeledes et fint personligt valg med 1290 personlige stemmer; en del af dem er sikkert blandt de 580 vælgere som stemte Liberal Alliance til regionsrådsvalget men konservativt til kommunalvalget. Lindahl var spidskandidat for Liberal Alliance ved kommunalvalget i 2017 og skiftede til de konservative midt i valgperioden og tog mandatet med. Hun er kendt som en stærk ideologisk politiker, der kæmper for lav skat og udstrakt personlig frihed, der ikke ser ud til at stemme 100 % med den social-konservatisme partiet tidligere har stået for på Frederiksberg. Laura Lindahl har sat sig tungt på flere poster i den nye konservative gruppe, både som rådmand, sandsynlig udvalgsformand, gruppeformand og, siges det, med betydelige “økonomiske ben” uden for kommunalbestyrelsen. Blandt Lindahls styrker er også hendes erfaringer fra folketinget.

En tredje der nævnes er Alexandra Dessoy, som ved valget var opstillet som nummer 2 på den konservative liste. Hun fik ved valget 698 personlige stemmer, men blev først valgt som nummer 6 på listen. Hun er efter valget blevet valgt som 2. viceborgmester, rådmand og “vice-gruppeformand”. Dessoy virker til at have større opbakning i gruppen og nævnes af flere på sociale medier som en foretrukken kandidat. Hun virker med sit arbejde i Røde Kors også som en person, der ligger tættere på den såkaldte frederiksbergske socialkonservatisme. Hun er imidlertid mindre erfaren sammenlignet med de andre kandidater.

Endelig er en 4. kandidat: Helle Sjelle også blevet nævnt, bl.a. af Hans Engels. Som tidligere folketingsmedlem er Sjelle også en erfaren politiker og sikkert med gode forbindelser til moderpartiet. Sjelle er også blevet rådmand i den nye kommunalbestyrelse, men ellers tyder det ikke foreløbigt på, at hun har stor opbakning i gruppen. Med 454 personlige stemmer står hun heller ikke stærkt på dette område.

Endeligt kan det ikke udelukkes, at der kan dukke eksterne kandidater op, som nu ser en chance for at tilbageerobre borgmesterposten til de konservative. Da projektet ser ud til at bliver svært er det nok tvivlsomt om det sker. Hvis der bliver borgerligt flertal efter de næste kommunalvalg biver det måske i steder venstres Jan E. Jørgensen, der løber med borgmesterposten.

Billedet er fra de konservatives Facebook gruppe og viser ud over de omtalte (minus Helle Sjelle) gruppens nye gruppesekretær Michael Brautsch.