Faktaboks. Bilejerskab på Frederiksberg: ca. 3.000 biler pr. km2.

Antallet af personbiler på Frederiksberg stiger stadig. Fra 2021 til 2022 med 1,5 %. 1. januar 2022 var der 25.670 personbiler indregistreret på Frederiksberg, 372 flere end året før. Til sammenligning voksede personbil ejerskaber fra 2021 til 2022 med 1 % i København og 1,7 % på landsplan.

Antal af biler i en kommune kan, som det kan ses af tabellen, opgøres på mange forskellige måder:

 Per 1000 indbyggerePer 1000 indbyggereBilejerskab i % af antal borgereBilejerskab i % af antal husstandeBiler per kvadratkilometer
 19992022202220222022
Frederiksberg21924824,847,42.951
København15726626,653,51.905
Hele landet31747447,499,962
Kilde; Danmarks Statistik og Carl Bro (1999-tal).

Frederiksberg er den kommune i landet med færres biler i forhold til antal indbyggere og husstande, men (selvfølgelig) også kommunen med det højeste antal biler per km2. Det er bemærkelsesværdigt, at væksten i bilparken (målt med antal biler per 1.000 indbyggere) fra 1999 til 2022 er steget med 13 % på Frederiksberg, mens det er steget med 69 % i København og 50 % på landsplan.

I tabellen angives det at 47 % af husstandene på Frederiksberg har (person-)bil (beregnet som antal biler divideret med antal husstande i kommunen), men det er ikke helt korrekt da ca. 4 % af husstandene på Frederiksberg har 2 eller flere biler. COWI beregnede i 2019 andelen af familier i Frederiksberg kommune som har rådighed over en eller flere biler til 37 %. (se note neden for).

note: En forklaring på forskellen på COWI’s tal i mobilitetsundersøgelsen og Danmarks Statistik tal er sandsynligvis forskellen på COWI’s ”familier” og DK Statistiks ”husstande”, da DKs Statistik har registreret 5.304 husstande på Frederiksberg der består af flere familier (fx bofællesskaber og kollektiver).