Så har over 55,4 % af Frederiksbergs befolkning testet positivt for Corona.

Frederiksberg er nu den 52. hårdest ramte kommune (af 98). Nu har over 55,4 % af Frederiksbergs befolkning testet positiv. 36 blev smittet i det seneste døgn. Opdateret 20.4. Tallene i parentes viser forskel fra dagen før.

Antallet af smittede med covid-19 er faldet nu igen, men incidens-tallet for Frederiksberg er stadig omkring 200.  Angående eventuelle regler – se retningslinjer på sundhedsstyrelsens hjemmeside – COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Inden for den seneste 7 dage (fra 20/4) er 205 borgere på Frederiksberg blevet smittet med COVID-19, svarende til 198 pr. 100.000 indbyggere (-3). Til sammenligning er det tilsvarende tal pr. 100.000 i Københavns kommune i dag 160 (+1). Kilde Sm8ttetal for kommuner og sogne (ssi.dk).

I alt er eller har 57.423 borgere på Frederiksberg været smittet med covid-19. Det svarer til 55.427 pr. 100.000 indbyggere (+35). Det tilsvarende tal for København er 57.521 (+31).

Tabel: Incidens de seneste 7 dage (sygdomstilfælde pr. 100.000)

           Frederiksberg    København     Rødovre     Hvidovre    Gladsaxe     Gentofte

11/9 2020       46                          61                       72                   45                   55                   30    

18/12         851                       881                    829                     603               694               732

23/2 2021      44                       72                           96                       71                  84               42

24/5             264                    222                      175                    154                 151               196

18/6            46                     68                       37                      43                    45                35

16/7          283                  305                    141                       83                 109               174

12/10           75                  135                       78                   126                  242               151

8/12             808                    918                  1027                   961                878               930

28/12         2303                2314                 2084                 1990              1741             2065

24/1          4504                4622                 5853                 6237              5341             4848

23/2         2850               2724                 2473                 2544              2663             2611

1/3         1973               1816                 1938                 1769              1911             1796

10/3         1322               1150                 1239                 1292              1306             1259

20/3          663                 592                   624                  594                687               691

28/3          473                  434                    542                     516                 549               548

6/4          284                  263                    361                     328                 283               298

8/4          257                  234                    346                     305                 231               241

19/4         201                 159                    184                     173                 184               200

20/4        198                  160                    177                     169                 137               199

       Frederiksberg   København      Rødovre         Hvidovre     Gladsaxe   Gentofte