Den vigtigste beslutning tog 35 sekunder!

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde (d. 25. april) blev den beslutning, der havde størst betydning for borgerne på Frederiksberg, vedtaget uden debat og uden afstemning. Til gengæld gav et punkt på dagsordenen anledning til en lang debat (på omk. 1 time), selv om det forslag der debatteredes (et beslutningsforslag fra Gunvor Auken om at opfordre trafikselskaberne (Movia, DSB og Movia) om ikke at reklamere for spil (betting)), ikke får stor betydning for mange frederiksbergborgere.

Frederiksbrerg Lokal-tv har bedt tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Thyge Enevoldsen om at kommentere kommunalbestyrelsesmødet (se udsendelsen https://www.Frederiksberglokal TV.dk/channel/ugens-udsendelse/uge-18/ hvor interviewet starter 16 minutter inde i programmet). Ifølge ham indeholdt den vigtige beslutning, som altså ikke debatteredes, fordi alle partier var enige, en massiv nedskæring bredt over hele kommunen, en såkaldt grønthøster-besparelse, hvor samtlige driftskonti pålægges en reduktion på 1½ %. Kommunalbestyrelsen kalder det i første omgang en ”dispositions-begrænsning”, som måske senere vil blive hævet, men da man i kommunens forvaltning og institutioner ikke kan afvente om begrænsningen måske hæves en gang i efteråret, må de allerede nu begynde at spare på indkøb, vikardækning og serviceniveauet.

Beslutningen omfatter samtidigt en højere forældrebetalen i SFO og klubber fra efteråret, mens nogle af de institutioner mm. der har fået støtte fra kommunen, nu mister den. Det omfatter Frederiksberg Lokal-tv, som hidtil har fået 100.000 kr. i støtte mod at dække kommunens aktiviteter og studenterhuset STATION (i den gamle politistation), der mister et tilskud på 400.000 kr. til et ”bæredygtighedslaboratorium”. Også et af Alternativets fingeraftryk på budget 21 og 22, ”borgerbudgetter” forsvinder, hvilket ligeledes giver en besparelse på 400.000 kr. Man kan få et overblik over besparelserne i skemaet i dette bilag til punktet https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/3612/Punkt_73_Bilag_8_Bilag_8_Uddybning_af_temadroeftelse.pdf

På mødet besluttede et flertal også at afskaffe kommunalbestyrelsens spørgetid. Kun Enhedslisten stemte imod. Også dette punkt omtales i udsendelsen.