Malene Sandfeld forlader de konservative

Malene Sandfeld har på sin facebook side meddelt, at hun forlader det konservative folkeparti og bliver løsgænger i kommunalbestyrelsen. Som begrundelse giver hun, at hun ikke længere føler sig hjemme i den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen. Hun mener gruppen mangler ledelse og retning, at gruppen er blevet “stok-konservativ”.

Hermed forlader en af de “social-konservative” partiet, og den socialkonservative del svækkes og vel nærmest nu er helt væk. Tidligere beskrev de konservative på Frederiksberg sig selv, som havende en særlig social-konservatisme, hvilket prægede de tidligere borgmestre John Winther, Mads Lebech og Jørgen Glenthøj. Socialkonservatismen blev allerede svækkes under Simon Aggesen, og efter han trak sig ser gruppen i kommunalbestyrelsen ud til at være splittet mellem den “nationalkonservative” Nikolaj Bøgh og den “liberal-konservative” (tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance) Laura Lindahl.

Malene Sandfeld blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2005, men stillede efter 2 perioder ikke op igen ved valget i 2013. I 2017 placeredes hun langt nede på listen og blev ikke valg. Ved valget i november blev hun valgt på de konservatives yderste mandat (nr. 13),

Ved konstitueringen fik hun plads i Børneudvalget, Sundhed og forebyggelses udvalget og det særlige Børne og ungeudvalg. Nu kan hun risikere at miste flere af disse poster, fordi en løsgænger ved en omkonstituering kun kan være sikker på en udvalgspost.

Der var umiddelbart ikke mange, der på de sociale medier har kritiseres Malene Sandfeld for beslutningen, men der vil ofte komme kritik af, at “partihoppere” fortsætter som løsgængere, fordi de ofte er valgt på “partiets stemmer”. Sandfelds mandat “kostede” 1893 stemmer, men hun fik selv kun 283.