Integrationsrådet nedlægges

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at nedlægge kommunens integrationsråd i dets nuværende form. Hvis rådet skal genopstå skal det rejses ved budgetdrøftelserne til september. Kommunalbestyrelsen har ikke lyttet til integrationsrådet, der igennem et stykke tid har arbejdet med en ny forretningsorden for rådet. Rådet ønskede her en udvidelse af de valgberettige medlemmer (så det også omfatter borgere fra EØS-landene). Et andet ønske fra medlemmer af rådet var at integrationsrådet udvidedes med medlemmer fra kommunalbestyrelsen, for at sikre kontakten til kommunalbestyrelsen, som rådet mener har været meget begrænset.

Kommunalbestyrelsen valgte i stedet at går den anden vej og nedlagde rådet.

Informationer om rådet kan ses her Integrationsrådet (frederiksberg.dk)

Og det seneste referat Integrationsrådets møde den 24. februar 2022 kl. 17 (frederiksberg.dk)

Billedes er fra Integrationsrådets 50 år jubilæum