Grønthøster-besparelse på 42 mio. kr. udmøntes nu.

På kommunalbestyrelsens møde d. 20.6 besluttede en enig kommunalbestyrelse at den bebudede dispositionsbegrænsning af kommunens driftsbudget på 41,8 mio. kr (+ 0,9 mio. kr, på overførelsesudgifter) nu udmøntes.

Ligesom da kommunalbestyrelsen vedtog at annoncere dispositionsbegrænsningen, blev punktet slet ikke diskuteret på mødet selv om borgmesteren denne gang gav sagen nogle ord med på vejen. Den vigtigste beslutning tog 35 sekunder! – Frederiksbergnyt

Hvor der i mødet i april blev besluttet, at der ”muligvis” ville blive indført en dispositionsbegrænsning (hvilket lyder pænere end en ”besparelse”), men at det først på et senere  tidspunkt ville blive meldt ud, om den ville blive udmøntet, hedder det denne gang, at besparelsen nu udmøntes, men muligvis vil blive helt eller delvist tilbagebetalt senere, hvis kommunens økonomi blive bedre. Det skal man nok ikke forvente sker.

En ”grønthøster-besparelse” betyder, at der indføres en hel generel besparelse, her er der tale om en besparelse på 1,5%, på alle kommunens driftskonti. Det er op til institutionerne selv, at finde besparelsen. Politikerne fralægger sig derved ansvaret for besparelserne! Derfor kritiserer de ansatte sædvanligvis ”grønthøster”-besparelser, fordi de mener, politikerne selv må pege på, hvor de vil forringe den kommunale service.

42 mio. kr. er også i en kommunaløkonomi et stort beløb der ikke kan undgå at medfører serviceforringelser. Nu må skoler finde ud af, om der skal spares på undervisningsmaterialer eller på vikarer, mens plejecentre skal finde ud af om de kan spare på maden eller på noget andet.

Årsagen til at kommunalbestyrelsen nu udmønter besparelserne er, at det tidligere flertals budget for 2022 viser sig at være markant underfinansieret. Det daværende flertal (C, V og SF) vedtog endvidere et budget, der lå 50 mio. kr. under kommunens serviceloft, hvilket nu risikerer at blive en permanent reduktion.

Kommunens økonomiske problemer vil vi høre mere om, når der efter sommerferien kommer en ekstern rapport om kommunens økonomi.