Incidens-tallet falde igen – opdateret 27/7.

Incidens-tallet for corona synes nu at være faldende, men er dog stadig på et højere niveau. Frederiksberg er nu den 48. hårdest ramte kommune (af 98). Inden for det sidste døgn er yderligere 24 frederiksbergborgere konstateret smittet, Over 57,7 % af Frederiksbergs befolkning er testet positiv (til sammenligning er tallet 59,4 % i Københavns kommune). Opdateret 27/7. Tallene i parentes viser forskel fra dagen før.

Incidens-tallet for Frederiksberg, som viser antallet af ny-smittede med corona inden for de sidste 7 dage per 100.000 indbyggere, er stadig over 200.  Inden for den seneste 7 dage (fra 27/7) er 211 borgere på Frederiksberg blevet smittet med COVID-19, svarende til 204 pr. 100.000 indbyggere (-12). Til sammenligning er det tilsvarende tal pr. 100.000 i Københavns kommune i dag 191 (-4). Kilde Sm8ttetal for kommuner og sogne (ssi.dk).

I alt er eller har 59.922 borgere på Frederiksberg været smittet med covid-19. Det svarer til 57.940 pr. 100.000 indbyggere (+23). Det tilsvarende tal for København er 59.457 (+23).

Tabel: Incidens de seneste 7 dage (sygdomstilfælde pr. 100.000)

           Frederiksberg    København     Rødovre     Hvidovre    Gladsaxe     Gentofte

11/9 2020       46                          61                       72                   45                   55                   30    

18/12         851                       881                    829                     603               694               732

23/2 2021      44                       72                           96                       71                  84               42

24/5             264                    222                      175                    154                 151               196

18/6            46                     68                       37                      43                    45                35

16/7          283                  305                    141                       83                 109               174

12/10           75                  135                       78                   126                  242               151

8/12             808                    918                  1027                   961                878               930

28/12         2303                2314                 2084                 1990              1741             2065

24/1          4504                4622                 5853                 6237              5341             4848

23/2         2850               2724                 2473                 2544              2663             2611

10/3         1322               1150                 1239                 1292              1306             1259

6/4          284                  263                    361                     328                 283               298

20/4         198                 160                    177                     169                 137               199

20/6        212                  154                    135                     199                 157               190

8/7        367                  304                    244                     246                 196               223

21/7      281                  220                    305                     344                 240               232

27/7      204                  191                    252                     310                 216               150

       Frederiksberg   København      Rødovre         Hvidovre     Gladsaxe   Gentofte