Når valget står mellem nedskæringer eller skattestigning …

Når partierne på Frederiksbergs rådhus mødes den 9. september for at indgå et budgetforlig for 2023, har de en svær opgave foran sig, for Frederiksbergs kommunes økonomi har det ikke godt. Som det kan ses på figuren ovenfor, er budskabet fra kommunens forvaltning, at hvis ikke der sker noget drastisk er kommunekassen tom inden udgange af 2027.

Derfor skal politikerne vælge mellem massive nedskæringer eller en skattestigning – faktisk nok både og. Det har givet debat i lokalpressen og på de sociale medier med argumenter både for det ene og det andet.

I det såkaldte budgetforbedringskatalog (læs nedskæringskatalog) peger forvaltningen på mulige besparelser (og nogle mindre ekstra indkomster) som samlet set vil reducere kommunens udgifter med 131 mio. kr. Det indeholder nedskæringer som vil ramme mange borgere i kommunen. Lukning af institutioner, forringelser i ældreplejen, i skolerne, på kulturen osv. Det har forståeligt nok givet anledning til kritik fra dem der måske rammes.

Alternativet er at mankoen i kommunens budget finansieres af en skatteforhøjelse. Den løsning er også blevet kritiseret! I den sammenhæng er det interessant, at flere lokalmedier på Frederiksberg (med Frederiksberg Lokal-TV i spidsen) faktisk for et år siden gennemførte en professionel meningsmåling (foretaget af NORSTAT), som spurgte til de interviewedes holdning til en eventuel skattestigning på 0,5 % efter valget.

Konkret lød spørgsmålet således:

”Forestil dig, at der kom et forslag om en skattestigning på 0,5 %-point på Frederiksberg, hvilket vil resultere i at hver skatteborger på Frederiksberg i gennemsnit skal betale ca. 1.600 kr. mere i skat pr. år. Ville du acceptere stigningen, hvis den udelukkende bruges på lokal velfærd, ældre, børn og unge, eller på lokale klima og miljøtiltag?”

Alle/partiAlleABCFVØ
Antal spurgte100812475289484994
Ja 70 %82 %86 %65 %83 %52 %87 %
Nej22 %9 %10 %29 %11 %43 %7 %
Ved ikke8 %13 %4 %6 %6 %5 %6 %

Tabellen viser at 70 % af de spurgte ville acceptere en skattestigning, mens 22 % sagde nej og 8 % svarede Ved ikke. Som det også kan ses i tabellen, gav undersøgelsen mulighed for at opdele vælgerne efter hvilket parti de ville stemme på, da de blev spurgt. Og som det kan ses var der for alle de partier der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, et flertal for et ja til spørgsmålet. Det skal dog bemærkes, at der blandt de adspurgte var forskelle på, hvilke velfærds- eller klima/miljø-områder de ville bruge pengene på.

En skattestigning i kommuneskatten på 0,5 % vil, når den er fuld indfaset, øge kommunens indtægter med ca. 125 mio. kr. Ftrederiksberg kan dog risikere at staten de første 4 år konfiskerer halvdelen af den øgede skatteindtægt (75 % i det første år, 50% i år 2 og 3 og 25 % i år 4). Derfor en en skattestigning på 0,5 i underkanten af hvad der er behov for, hvis de “værste” serviceforringelser skal undgås.

Kilder: budgetforslag-2023-politiske-budgetbemaerkninger.pdf (frederiksberg.dk), PowerPoint-præsentation (frederiksberg.dk) og 70 % vil betale 0,5 % mere i skat, hvis …. – Frederiksbergnyt