Borgermøde om budget

Tirsdag d.30.8 var der borgermøde om budget i Frederiksberg Hallerne. Der var måske 250-300 borgere der mødte op. De fleste kom for at protestere mod forslaget om at lukke nogle skovbørnehaver, andre for at kritisere forslaget om forringelser i SFO, skoler og ikke mindst en eventuel lukning af Klub Huset.

Til gengæld var der ingen der interesserede sig om forslagene til nedskærringer på ældreområdet, socialområdet eller på kulturen. Så forpersonerne på disse områder havde en rolig aften, mens formanden for børneudvalget Daniel Panduro fra Enhedslisten skulle svare på mange kritiske spørgsmål.

Borgerne gav klart udtryk for, at kommunen ikke skulle lukke velfungerende institutioner, men i stedet skulle hæve kommuneskatten. Det lød det også som om, at partierne i flertallet så som en uundgåenlig nødvendighed, mens Nikolay Bøgh fra de konservative ikke mente, at en skattestigning var ligetil. Han så helst besparelser på kommunens udgifter, hvor han pegede på mulighederne for at spare på udliciteringer, privatiseringer og på administrationen.

Politikerne vil nu diskutere budgetforslagene og det forventes at et flertal indgår et budgetforlig d. 10-11. september.