Fra 1. behandlingen af budget: Skatten stiger

Mandagens 1. behandling af Frederiksberg Kommunes budget for 2023 afslørede, at der i kommunalbestyrelsen er et flertal for at øge kommuneskatten. Hvor meget afgøres i forhandlingerne i næste weekend. Borgmester Vindfeldt startede 1. behandlingen med at slå fast, at et en skattestigning var nødvendigt og selvom Socialdemokratiet helst vil undgå, vil alternativet være så store besparelser, at velfærden ville blive ramt.

Enhedslistens Mette Bang Larsen fulgte op og hun angav som den eneste en fornemmelse af størrelsen på en skattestigning, nemlig mellem 0,5 til 1 %. De Radikales politiske ordfører Lone Loklindt sagde også, at en skattestigning nok var nødvendig, hvilket støttedes af SF’s Lotte Kofoed. Alle partierne i den “grønne koalition” lagde vægt på, at en skattestigning ikke løste alle problemer. Det ville stadig være behov for besparelser på op mod 40 mio. kr.

De konservatives ordfører Nikolaj Bøgh og Venstres Jan E. Jørgensen mente til gengæld, at en skattestigning burde undgås – de så hellere flere besparelser og øget privatisering. Konfronteret med spørgsmål fra de andre partier kunne ingen af de borgerlige ordførere dog konkretisere hvor de ville spare.

Selv om de borgerlige partier forsøgte, at få partierne i flertallet til at sige hvilke besparelser de ville sløjfe efter en skattestigning, lykkedes det ikke. Flere af flertallets ordførere sagde, at de afhang af høringssvar og forhandlingerne, så tilhørerne, der især kom fra børne og uddannelsesområdet (som havde afholdt en demonstration mod nedskæringerne på Rådhuspladsen før mødet), fik ikke meget med hjem.

Den videre proces er nu, at partierne mødes på fredag og bruger weekenden til at finde frem til et budgetforlig, som offentliggøres i starten af næste uge. Herefter må man forvente at budgettet ligger næsten helt fast, selv om den endelige vedtagelse først sker på kommunalbestyrelsens møde d. 10. oktober. Der er dog tidligere sker ændringer i sidste sekund, bl.a. fik Enhedslisten for nogle år siden 3 mindre ændringer igennem få timer før 2. behandlingen.

Se også Frederiksberg Lokal-TV’s udsendelse på torsdag kl. 21.30. I udsendelsen er der bl.a. et interview med Frederiksberg Lærerforenings formand.