Debat om millionbesparelse på specialundervisningen

Et flertal besluttede på det seneste kommunalbestyrelsesmøde at ændre specialundervisningen således at der nedlægges specialskolepladser og til gengæld oprettes specialundervisningstilbud på kommunens folkeskoler – såkaldte mellemformer. Forslaget indebærer samtidigt en besparelse på 7,5 mio. kr. årligt på specialundervisningen. Et efterfølgende ændringsforslag fra de radikale og Enhedslisten om, at besparelsen skulle blive på folkeskoleområdet blev nedstemt af et flertal bestående af de konservative, Venstre og SF. For stemte de radikale, Enhedslisten og Socialdemokratiet, mens Alternativet undlod at stemme (se foto). At SF stemte imod var lidt af en overraskelse, da Socialdemokratiet g SF i et fælles læserbrev til Frederiksberg Liv skrev at pengene skulle blive på skoleområdet. Efter vedtagelsen sendes forslaget nu ud i høring i skolebestyrelserne.

På mødet i var der en lang og heftig debat om forslaget om ændring af specialundervisningen. En ny model med såkaldte ”mellemformer” betyder, som nævnt, en reduktion på specialskolerne og til gengæld oprettelse af særlige tilbud på folkeskolerne. Forslaget kommer efter en analyse har vist, at Frederiksberg har forholdsvis mange elever i specialskoler og færre i specialklasser og særlige tilbud i folkeskolen, samt at der ville være et stor besparelses-potentiale i at nedlægge specialskoleklasser og oprettet de omtalte mellemformer. Besparelsen er vurderet til at blive 7,5 mio. kr. om året når ændringen er implementeret.

Forslaget er blevet kritiseret fra specialskolerne fordi det indebære en fare for at kvaliteten af den hjælp eleverne får kan blive ringere. Specialskolerne kan give en mere specialiseret støtte, hvilket vil være vanskeligt at levere på den enkelte folkeskole.

Modellen er også blevet, om ikke kritiseret, så problematiseret af Frederiksberg Lærerforening, som generelt mener at inklusionen skal starte i folkeskolens klasser og netop være baseret på inklusion og ikke eksklusion. Der mangler dog kapacitet til at lykkes fuldt ud med inklusionen på Frederiksberg. Der til er normerne for dårlige lyder det fra lærerforeningen. Desuden ser lærerforeningen et særligt problem i, at der på de frederiksbergske folkeskoler er plads- og lokale-mangel. Der er også rejst kritik af, at der med forslaget spares på specialundervisningen fra pårørende, se f.eks. her : https://www.facebook.com/103839361706592/posts/155113226579205/