Skoler, SFO’er og klubber kan ifølge sparekataloget spare op mod 50,5 mio. kr.

Sparekataloget anviser på Undervisningsudvalgets område besparelser på op til 50,5 mio. kr. De enkelte forslag kan ses neden for. Spare-ideerne omfatter flere principper: Reducering af serviceniveauet mod lovkravet (øget antal …

Skoler, SFO’er og klubber kan ifølge sparekataloget spare op mod 50,5 mio. kr. Se Mere