De Konservative (i Folketinget) ønsker at lukke Frederiksberg Gymnasium

Opdateret med tydeliggørelse af, at det er de konservative i Folketinget, som ønsker at lukke for optag i 3 år eller permanent for gymnasier, der har mange elever af ikke-vestlig herkomst. Partiets ordfører, Mette Abildgaard, nævner 30 % som et mulig grænse. Da Frederiksberg Gymnasium har 38 % vil forslaget også omfatte dette gymnasium. De konservative kunne ikke få flertal for forslaget.

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om nye fordelingsregler for optaget på landets gymnasier.   De konservative er ikke med i aftalen. Partiets ordfører Mette Abildgaard udtaler til Berlingske, at de konservative forlod forhandlingerne, fordi de andre partier ikke gik langt nok i at lukke gymnasier med mange ikke-vestlige elever.

Blandt disse gymnasier er Frederiksberg Gymnasium, hvor 38 % af eleverne i 2020 havde en ikke vestlig herkomst. I flertallets aftale, kan gymnasier få deres optag suspenderet i et år. De konservative ønsker det sker i mindst 3 år, og Mette Abildgaard udtaler til Berlingske: »Man lukker dem simpelthen. Man siger til dem, der går i 1. g. nu, at de kan få lov til at gøre deres uddannelse færdig, og når man så har et tomt gymnasium, starter man på en frisk og har mulighed for at lave en ny elevsammensætning, der ikke er skæv. Vi er heller ikke afvisende over for, at man nogle steder skal lukke gymnasierne helt.«

Ifølge Abildgaard har de konservative ikke langt sig fast på, hvordan de ønsker sammensætningen af elever skal være, men hun peger ifølge Berlingske på, at man ofte bruger en grænse på 30 % ikke-vestlige elever.