Budget 24: lukning af 4 ungdomsklubber og rammebesparelser

Undervisningsområdet er et af de områder der rammes hårdt i det indgåede budgetforlig. Besparelserne stiger fra 4,5 mio. kr til 7,9 mio. kr i 2027. Op til budgetforliget var der mest kritik af planerne for at spare på ungdomsklubberne. Der var flere modeller i spil, men forliget endte med at beslutte at 4 klubber skal lukkes, så der kun er 3 tilbage (Tempeltræet, Cassiopeia og Jokeren

Også Ungdomsskolen blev ramt, dog ikke så meget for var indarbejdet i ”Budgetforbedringskataloget”. Ungdomsskolen blev ellers stærkt angrebet af Venstre under 1. behandlingen af budgettet, med kritik af bestemte kurser som ”Nails”, ”Sushi-” og ”Baristauddannelse”. I diskussion forsvarede Enhedslistens Anja Lundtoft kurserne, fordi de faktisk gav eleverne bedre muligheder for at få fritidsjobs.

Som i tidligere års budgetter bliver specialskolen på Nordens Plads også i 2024 ramt af en ramme besparelse, nu på 0,6 mio. kr. Samtidigt rammes skolen ifølge budgetforbedringskataloget af en ”budgetfejl” som årligt vil koste skolen 0,7 mio. kr.

Op til budgetaftalen var der en diskussion af om der skulle spares på lejrskolerne, hvor eleverne nu kommer på lejrskole 3 gange i deres skoletid. Både lærere og skoleledere gav i debatten udtryk for, at man kunne se på lejrskolerne, fordi flere års besparelser på skoleområdet efterhånden gær hverdagen i skolerne vanskelig. Her endte politikerne med en beskeden besparelse på feriekoloniernes lønbudgetter.

Forligspartierne fandt også plads til nogle nye tiltag på skoleområdet. Der blev afsat 500.000 kr (svarende til besparelsen på ungdomsskolen) til en kampagne/reklame for frit skolevalg på tværs af kommunegrænser og for rekruttering af flere dagplejere. Der blev også sat penge af til en uddannelse af ordblindelærere (500.000) og til bedre seksualundervisning (400.000 i 2 år). Der afsættes også 2,5 mio. kr. til styrkelse af PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning), så flere børn kan få tidlig hjælp når de ikke trives i deres dagtilbud eller skole”. Styrkelsen bringer PPR op på niveau af en række sammenligningskommuner.

Billedet viser et udsnit af ”efter indgåelse af budgetaftalen -billedet” af kommunalbestyrelsens medlemmer, blandt andet med formanden for uddannelsesudvalget Ruben Kidde (B).