Budget 24: Dårligere service til ældre og robotstøvsugere

Politikerne afskaffer nu hjælp til støvsugning – De kræver hjemmehjælpsmodtagere selv køber robotstøvsuger.

Ældre- og omsorgsområdet er det område, der rammes hårdest i det indgåede budgetforlig, I 2024 gennemføres der nedskæringer for 9 mio. kr., hvorefter nedskæringerne fra 2025 stiger til 14,3 mio. kr. I budgetmaterialet begrunder forvaltningen nedskæringerne med, at Frederiksbergs ældre får en bedre service end ældre i mange nabokommuner. Det er dog svært at se af de sammenlignelige tal for, hvor mange penge kommuner bruger til pleje og omsorg til ældre over 66 år (67+). I 2021 brugte Frederiksberg (ifølge KL: Kend din kommune) 59.075 kr. per borger, mens København brugte 71.744, Rødovre 66.436 og Lyngby-Tårbæk 62.295 kr.  Da der bor ca. 16.700 ældre i denne aldersgruppe på Frederiksberg, skulle Frederiksberg kommune for at nå op på Københavns niveau øge budgettet til pleje- og omsorg med 175,5 mio. kr., og for at nå selv Lyngby-Tårbæks niveau 41 mio. kr.

I stedet er der som nævnt med budgetforliget sparet yderligere 9 mio. kr. Den største besparelse rammer visiteret tid til den personlige pleje til de svageste ældre, hvor budgettet reduceres med 10% svarende til 3.375 mio. kr. i 2024 og 6.750 mio. kr. fra 2025 og frem.

Samlet set rammes rengøringen til hjemmehjælpsmodtagere med næsten lige så meget, for politikerne har besluttet at reducere udgifterne med alt 3 mio. kr., dels ved at ”reducere leveringsfrekvensen af rengøring” fra hver anden til hver tredje uge, hvorved der spares ca. 1 mio. kr., og dels ved at stillet krav om hjemmehjælpsmodtagere skal anskaffe ”selvkørende støvsugere og robotvaskere”. Det giver kommunen en besparelse på 2 mio. kr. og hjemmehjælpsmodtagerne en udgift på omkring 4.000 kr. Et flertal i kommunalbestyrelsen har engang før i et budget vedtaget et krav om robotstøvsugere. Dengang blev det dog trukket tilbage pga. borgerprotester, da det efterfølgende skulle føres ud i livet i budgetåret.

Det er for øvrigt bemærkelsesværdigt, at kommunens ældrepolitik lægger stor vægt på, at frivillige skal spille en stadig større rolle, samtidigt med at man skærer 700.000 kr. i støtten til det frivillige arbejde gennem §79 støtte. Det svarer til en reduktion på 25 %.

Billedet viser et udsnit af ”efter budgetforliget”-fotoet af kommunalbestyrelsen og viser formanden for ældre- og omsorgsudvalget Sine Helberg (A). Hverken hun eller udvalgets tidligere formand Thyge Enevoldsen (Ø) ser begejstrede på billedet.

kend-din-kommune-2023-3-udgave.pdf (kl.dk)

Budget 2024 (frederiksberg.dk)