Budget 24: flere penge til kulturen

Til trods for at der i budgetforslaget under kultur og fritidsliv står, at ”Set i lyset af kommunens økonomiske situation ser partierne (..) ingen anden udvej end at justere og fokusere enkelte indsatser på området.” blev der ikke sparet på området.

Selv om der blev gennemført besparelser for 2,5 mio. kr, cirka halvdelen af de besparelser der blev foreslået i budgetforbedringskataloget, så fik området samtidigt tilført ca. 7 mio. kr, penge som ikke indgik i budgetforslaget. Hvor meget der helt præcist blev tilført, fremgår dog ikke klart af budgetaftalen, men kan ses af nogle af baggrundspapirerne.

De besparelser der blev gennemført, ramte især biblioteket som nu igennem flere år har fået beskåret sit budget. I denne omgang med 930.000 kr. Det betyder reduceret betjening på Hovedbibliotekets infocenter (530.000 kr – 2 færre timer pr. dag, svarende til 0,5 stilling). Samtidigt fjernes bibliotekets arbejde med børns og unges digitale dannelse (400.000 kr. = 0,8 stilling). Politikerne friholdt børneteater på biblioteket, så fremtidigt vil der stadig kunne arrangeres f.eks. Dragshows.

Til gengæld kom der ikke nogen løsning for filialbiblioteket på Danasvej. Det fortsætter som ubemandet bibliotek, mens det undersøges om der kan etableres et ungdomshus i bygningen.

Selv om partierne ifølge budgetaftalen har valgt at friholde folkeoplysende foreninger fra besparelser, medregner partierne åbenbart ikke aftenskolerne som folkeoplysende og reducerede aftenskolernes tilskud med 500.000 kr.

Der spares også på KUBE (285.000 kr. bl.a. via højere priser) og på Det Grønlandske hus, hvor tilskuddet helt fjernes.

Partierne bag budgetforliget besluttede desuden at opretholde halvdelen af tilskuddet til kammerkoncerter, udvide tilskuddet til symfoniorkestret CPH Phil med 400.000 kr. og afsætte over 1 mio. kr. til det videre arbejde med Kultur- og Musikskolen.

Til 1. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen sagde Jan E. Jørgensen, at Venstre ville fokusere på hvad der kom i kategorien ”need to have” og se kritiske på hvad der kun var ”nice to have” – dog ikke skøjtebanen på Frederiksberg Runddel, som for Venstre nærmest var et essentielt behov. Derfor fortsætter skøjtebanen trods klimapåvirkning og en mulig besparelse på 320.000 kr. Faktisk gik partierne tilsyneladende længere, for selv om det ikke fremgår af budgetaftalen siges det, at der er afsat yderligere 100.000 kr. til skøjtebanen som et tilskud til at afholde ”skøjtedisko” på runddelen.

Endeligt kan det nævnes, at forliget også omfatter et ekstraordinært tilskud til Københavns Karate på 1.500.000 kr.

Billedet viser et udsnit af ”efter budgetaftalen”- gruppebilledet af Kommunalbestyrelsen. I udsnittet ses bl.a. formanden for Kultur- og Fritids udvalget Lotte Kofoed (F)

 Budget 2024 (frederiksberg.dk)