Advokatundersøgelse af familieafdelingen frikender politikerne.

Frederiksberg kommune har fået gennemført en advokatundersøgelse af om flere embedsmænd og politikere have ”ansvars-pådragende” viden om de problemer, der i 2019 konstateredes i kommunens familieafdeling. Problemer, og især håndteringen af dem, resulterede i, at kommunen opsagde samarbejdet med den daværende direktør for børne- og ungeområdet Inger Andersen. Ledelsen mistede tilliden til direktøren, fordi hun tilsyneladende forsøgte at skjule, at en rapport udarbejdet af BDO afslørede mange og systematiske fejl i familieafdelingens sagsbehandling.

I undersøgelsen hedder det: ”Undersøgelsen har afdækket, at hverken  embedsmænd eller politikere i Frederiksberg Kommune har haft eller burde have haft viden om, at der var de alvorlige fejl/udfordringer med sagsbehandlingen i Familieafdelingen. som er beskrevet i BDO-rapporten.”

”I konsekvens (her) af, (..) er der heller ikke grundlag for at antage, at de undersøgelser og rapporter, der i 2019 blev fremlagt omkring Familieafdelingen og den daværende direktør, ikke skulle afdække det fulde ledelsesmæssige og politiske ansvar. Dette gælder både hvad angår forholdene omkring selve den politiske orientering om resultatet af de undersøgelser, som BDO havde gennemført, (..) og hvad angår selve baggrunden for, at der var de alvorlige fejl/udfordringer, som er beskrevet i BDO-rapporten.”

Advokatundersøgelsen (der er udarbejdet af Norrbom Vinding) er baseret på en gennemgang af det skriftlige materiale, som ligger inden for den tidsmæssigt afgrænsede periode for undersøgelsen (fra november 2017 til og med oktober 2019).

Det angives i undersøgelsen, at rapporten indeholder fortroligt materiale (i bilag 2), men en offentlig udgave kan ses her advokatundersogelse-norrbom-vinding.pdf (frederiksberg.dk)