Klatrebanen i Søndermarken

Fredningsnævnet for København har nu givet Slots- og Kulturstyrelsen dispensation for fredningen af Søndermarken til fortsat at tillade en kommerciel klatrebane i parken. Dispensationen er givet under forudsætning af, ”at klatrebanen ikke påfører træerne væsentlig skade.” Et medlem af nævnet stemte imod, fordi ”den forøgede rekreative anvendelse, som klatrebanen medfører, vil være til gene for dyrelivet i det pågældende område af Søndermarken.”  Klatrebanens placering er markedet med en rød prik på billedet.

Slots- og Kulturstyrelsen har som ansøger tidligere 2 gange fået en midlertidig dispensation for fredningen, og søgte, da den seneste tilladelse udløber 31.12.2022, en yderligere midlertidig dispensation for 7 år. Fredningsnævnets flertal besluttede dog i stedet at give en permanent dispensation.

Ved nævnets besigtigelse af klatrebanen gjorde Slots- og Kulturstyrelsens repræsentanter for øvrigt opmærksom på, at driften af klatrebanen nu vil blive udbudt, og at man ønsker at udvide arealet og antallet af træer, der indgår i banen.

Flere grønne organisationer har været modstandere af dispensationen. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har således været modstander af, at der kommer kommercielle aktiviteter i Søndermarken, som hindrer gratis adgang til hele parken. De ser det som en (begyndende) ”tivolisering”, der strider mod fredningen (fredningen kan ses her 02590.00 (blst.dk))

Naturfredningsforenings lokale bestyrelse har kritiseret den nye permanente dispensation. Dels fordi Fredningsnævnet har givet en permanent dispensation, når Slots- og Kulturstyrelsen ”kun” søgte om en midlertidig og dels fordi der under besigtigelsen kom frem fra Slots- og Kulturstyrelsens repræsentanter, at der allerede nu, efter kun 3 år, er sket skader på de træer, der indgår i klatrebanen. Bestyrelsen kritiserer derfor, at det er uafklaret hvad nævnet mener med ”væsentlig” skade.

I de kommende år er det forvaltningen i Frederiksberg Kommune der skal sikre af betingelserne for dispensationen overholdes, hvilket DN’s lokale bestyrelse (på grund af tidligere dårlige erfaringer med kommunens tilsyn) ikke er helt tryk ved. DN overvejer derfor nju om de skal klage over afgørelsen.

Se Frederiksberg Lokal-TVs udsendelse Klatrebanen i Søndermarken til debat – YouTube