Metroudbygning uden Frederiksberg

Et flertal i Københavns borgerrepræsentation har nu lagt sig fast på en udbygning af metroen (med linje M5), som på sigt skal sikre metro til Lynetteholmen. Planen løser også metroens kapacitetsproblem under havnen, i det den bores fra Hovedbanegården, over Islands Brygge, DR-Byen, Amagerbrogade, Lergravsparken og videre mod nord til Refshaleøen og Lynetteholm, til linjen ender på Østerbro Station (se kortet). Linjen bygges i etaper fra hovedbanegården, og kan, hvis Lynetteholm ikke udbygges, ende på Refshaleøen.

Med denne beslutning fra partierne bag Lynetteholmen er metroudbygningen frem til 2035 fastlagt, og selv om der i planen er lagt et perspektiv ind om at fortsætte M5 til en ringbane ved at forbinde Hovedbanegården med Østerbro over Forum, har det således lange udsigter. M5 finansieres alene af København og Staten og Frederiksberg Kommune har derfor ingen indflydelse på beslutningen.

Frederiksberg Kommunes første prioritet (en forlængelse af igangværende udbygning til Ny Ellebjerg over ZOO og Nordre Fasanvej til Bispebjerg Hospital), ser nu ud til at være skudt endnu længere ud i fremtiden. Spørgsmålet er om den nogensinde kommer, da hverken København eller staten synes at støtte den, blandt andet med den begrundelse, at passagergrundlaget mellem Ny Ellebjerg og Bispebjerg Hospital ikke er stor nok til at finansiere en drift af linjen.

Kilde ”Licitationen” Vælger lilla metro-linje: Mærsk-ønske er foreløbig parkeret – Licitationen