Skoler, SFO’er og klubber kan ifølge sparekataloget spare op mod 50,5 mio. kr.

Sparekataloget anviser på Undervisningsudvalgets område besparelser på op til 50,5 mio. kr. De enkelte forslag kan ses neden for. Spare-ideerne omfatter flere principper:

Reducering af serviceniveauet mod lovkravet (øget antal elever i klasserne, reduktion i støtten til skolemad (som ellers har været vigtig for socialdemokraterne), nedsættelse af folkeskolens timetal mm.)

Ændret personalesammensætning som dækker over udskiftning af dyrere personale med billigere, (fra lærere til pædagoger og fra pædagoger til pædagogmedhjælpere).

Reduktion af kapacitet på klubområdet, reduceret åbningstider i klubber og SFO, samt øget sommerferielukning af institutionerne (fra 3 til 4 uger).

Sammenlægninger for at spare penge på ungdomsskolen og på ungdomsklubberne.

Medarbejderne er meget kritiske over for flere af forslagene, som de ser som en forringelse af kommunens udbud til unge skolesøgende. For eksempel siger medarbejderne, at forslagene på ungdomsklub-området reelt afskaffe ungdomsklubberne som de kendes i dag og vil give at tilbud af en væsentligt lavere kvalitet. Frederiksberg Lærerforening er stærk kritisk over for forslagene på Skolen på Nordens Plads, lærerne mener at tilbuddet allerede i dag ikke lever op til folkeskoleloven. Pædagogerne gør opmærksom på, at forslagene udover at reducere kvaliteten, kan virke negativ på mulighederne for at rekruttere nye medarbejdere. Udvidelsen af sommerferielukningen til 4 uger binder for eksempel de ansattes ferie, hvilket er en vigtig parameter ved valg af arbejdsplads.

• Klassedannelse fra 26 til 27 (11-9 mio. kr.)

• Nedsættelse eller afskaffelse af tilskud til skolemad (3,4 -0,4 mio. kr)

• Lukning af Klub Huset (1 – 0,5 mio. kr. + salg af hus)

• Opsigelse af medfinansiering af skoletjeneste samarbejdet (0,7 mio. kr.)

• Nedsættelse af timetal til lovniveau 1. til 9. klasse (1 – 0,5 mio. kr)

• Større andel medhjælpere i SFO og klub (1 – 0,5 mio. kr)

• Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole (1,9 – 0,5 mio. kr)

• Tilskud til puljeordninger – KB og Johannesskolen (0,5 mio. kr)

• Reduktion af rådighedsbeløb SFO (3 – 2 mio. kr)

• Ny struktur med færre ungdomsklubber (2 – 1 mio. kr) (reducerer antallet til 3)

• Tidligere overgang til ungdomsklub fra 7. klasse (2 – 1 mio. kr)

• Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde (3- 2 mio. kr)

• Ændret (billigere) personalesammensætning i understøttende undervisning (2 – 1 mio.)

• Ændret (billigere) personalesammensætning i specialklasserækker (3 – 2 mio. kr)

• Ændret (billigere) personalesammensætning på Skolen ved Nordens Plads (5 – 4 mio. kr)

• Åbningstid i klub reduceres med 2 timer (3 – 2 mio. kr)

• Åbningstid i SFO reduceres med 2 timer  (5 – 4 mio. kr).

• Udvidelse af sommerferielukning i SFO til 4 uger (2 – 1 mio. kr)

Kilder

Sparekataloget: Punkt_180_Bilag_1_Bilag_1__Budgetforbedringsidékatalog.pdf (frederiksberg.dk)

Medarbejdernes kommentarer: Tilgængelighedsdokument (frederiksberg.dk)

Skole og klubber kan ifølge sparekataloget sparer op mod 50,5 mio. kr.

Sparekataloget anviser på Undervisningsudvalgets område besparelser på op til 50,5 mio. kr. De enkelte forslag kan ses neden for. Spare-ideerne omfatter flere principper:

Reducering af serviceniveauet mod lovkravet (øget antal elever i klasserne, reduktion i støtten til skolemad (som ellers har været vigtig for socialdemokraterne), nedsættelse af folkeskolens timetal mm.)

Ændret personalesammensætning som dækker over udskiftning af dyrere personale med billigere, (fra lærere til pædagoger og fra pædagoger til pædagogmedhjælpere).

Reduktion af kapacitet på klubområdet, reduceret åbningstider i klubber og SFO, samt øget sommerferielukning af institutionerne (fra 3 til 4 uger).

Sammenlægninger for at spare penge på ungdomsskolen og på ungdomsklubberne.

Medarbejderne er meget kritiske over for flere af forslagene, som de ser som en forringelse af kommunens udbud til unge skolesøgende. For eksempel siger medarbejderne, at forslagene på ungdomsklub-området reelt afskaffe ungdomsklubberne som de kendes i dag og vil give at tilbud af en væsentligt lavere kvalitet. Frederiksberg Lærerforening er stærk kritisk over for forslagene på Skolen på Nordens Plads, lærerne mener at tilbuddet allerede i dag ikke lever op til folkeskoleloven. Pædagogerne gør opmærksom på, at forslagene udover at reducere kvaliteten, kan virke negativ på mulighederne for at rekruttere nye medarbejdere. Udvidelsen af sommerferielukningen til 4 uger binder for eksempel de ansattes ferie, hvilket er en vigtig parameter ved valg af arbejdsplads.

• Klassedannelse fra 26 til 27 (11-9 mio. kr.)

• Nedsættelse eller afskaffelse af tilskud til skolemad (3,4 -0,4 mio. kr)

• Lukning af Klub Huset (1 – 0,5 mio. kr. + salg af hus)

• Opsigelse af medfinansiering af skoletjeneste samarbejdet (0,7 mio. kr.)

• Nedsættelse af timetal til lovniveau 1. til 9. klasse (1 – 0,5 mio. kr)

• Større andel medhjælpere i SFO og klub (1 – 0,5 mio. kr)

• Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole (1,9 – 0,5 mio. kr)

• Tilskud til puljeordninger – KB og Johannesskolen (0,5 mio. kr)

• Reduktion af rådighedsbeløb SFO (3 – 2 mio. kr)

• Ny struktur med færre ungdomsklubber (2 – 1 mio. kr) (reducerer antallet til 3)

• Tidligere overgang til ungdomsklub fra 7. klasse (2 – 1 mio. kr)

• Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde (3- 2 mio. kr)

• Ændret (billigere) personalesammensætning i understøttende undervisning (2 – 1 mio.)

• Ændret (billigere) personalesammensætning i specialklasserækker (3 – 2 mio. kr)

• Ændret (billigere) personalesammensætning på Skolen ved Nordens Plads (5 – 4 mio. kr)

• Åbningstid i klub reduceres med 2 timer (3 – 2 mio. kr)

• Åbningstid i SFO reduceres med 2 timer  (5 – 4 mio. kr).

• Udvidelse af sommerferielukning i SFO til 4 uger (2 – 1 mio. kr)

Kilder

Sparekataloget: Punkt_180_Bilag_1_Bilag_1__Budgetforbedringsidékatalog.pdf (frederiksberg.dk)

Medarbejdernes kommentarer: Tilgængelighedsdokument (frederiksberg.dk)