4.234 nye studerende på Frederiksberg

Ifølge de videregående uddannelsers koordinerede tilmelding starter der efter sommerferien 4.234 nye studerende på videregående uddannelsesinstitutioner på Frederiksberg.

På CBS alene starter der 3.181 nye studerende, heraf 760 på HA med Erhvervsøkonomi og 240 på HA med erhvervsøkonomi og jura. 220 studerende starter på en uddannelse i “International Business”, som er en af de uddannelser, der kræver højest adgangskarakter (11,5).

På Københavns Universitets afdelinger på Frederiksberg starter der 612 nye studerende, de fleste på fag der relaterer sig til den tidligere landbohøjskole, som “Fødevarer og ernæring” (85), “Landskabsarkitektur” (66) og “Husdyrvidenskab” (60).

På Københavns professionshøjskoles uddannelser starter 441 nye studerende på Frederiksberg. Det omfatter 173 nye lærerstuderende, 210 nye på socialrådgiveruddannelsen, 43 på sygeplejerske uddannelsen og endeligt starter der 15 nye studerende på Diakonissestiftelsen for at læse Kristendom, kultur og kommunikation.  

Billedet er fra Studieguiden.dk