Incidens-tallet er igen lavt – opdateret 16/8.

Incidens-tallet for corona synes nu at være faldet til et stabilt lavt niveaue. Frederiksberg er nu den 75. hårdest ramte kommune (af 98). Over 58,2 % af Frederiksbergs befolkning er testet positiv (til sammenligning er tallet 59,9 % i Københavns kommune). Opdateret 16/8. Tallene i parentes viser forskel fra dagen før.

Incidens-tallet for Frederiksberg, som viser antallet af ny-smittede med corona inden for de sidste 7 dage per 100.000 indbyggere, er nu under 200.  Inden for den seneste 7 dage (fra 16/8) er 155 borgere på Frederiksberg blevet smittet med COVID-19, svarende til 150 pr. 100.000 indbyggere (+5). Til sammenligning er det tilsvarende tal pr. 100.000 i Københavns kommune i dag 141 (+3). Kilde Sm8ttetal for kommuner og sogne (ssi.dk).

I alt er eller har 60.438 borgere på Frederiksberg været smittet med covid-19. Det svarer til 58.297 pr. 100.000 indbyggere (+30). Det tilsvarende tal for København er 59.958 (+220).

Tabel: Incidens de seneste 7 dage (sygdomstilfælde pr. 100.000)

           Frederiksberg    København     Rødovre     Hvidovre    Gladsaxe     Gentofte

11/9 2020       46                          61                       72                   45                   55                   30    

18/12         851                       881                    829                     603               694               732

23/2 2021      44                       72                           96                       71                  84               42

24/5             264                    222                      175                    154                 151               196

18/6            46                     68                       37                      43                    45                35

16/7          283                  305                    141                       83                 109               174

12/10           75                  135                       78                   126                  242               151

8/12             808                    918                  1027                   961                878               930

28/12         2303                2314                 2084                 1990              1741             2065

24/1          4504                4622                 5853                 6237              5341             4848

23/2         2850               2724                 2473                 2544              2663             2611

10/3         1322               1150                 1239                 1292              1306             1259

6/4          284                  263                    361                     328                 283               298

20/4         198                 160                    177                     169                 137               199

20/6        212                  154                    135                     199                 157               190

8/7        367                  304                    244                     246                 196               223

27/7       204                  191                    252                     310                 216               150

16/8      150                  141                    174                     220                 180               162

       Frederiksberg   København      Rødovre         Hvidovre     Gladsaxe   Gentofte