Budgetreduktionsforslag på 131.850.000 kr.

Så har Frederiksberg Kommune præsenteret det endelige ”Budgetforbedringskatalog”, der skal danne grundlag for budgetforhandlingerne i kommunalbestyrelsen. Mange af forslaget er besparelsesforslag, nedskæringer og forslag til forringelser af den kommunale service. Forslagene kan ses på kommunens hjemmeside Budgetforbedringsoversigt – MAG 22.08.22 1.xlsx (frederiksberg.dk) Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at erstatte nogle af besparelsesforslagene ved at hæve kommuneskatten (hvis kommunen får lov).

I forhold det oprindelige udspil er beløbet lidt reduceret, hvilket dels skyldes, at forvaltningen har genneregnet forslagene og at enkelte er pillet ud Budget 2023: Spare-idékatalog på over 150 mio. kr. – Frederiksbergnyt.

Langt de fleste ”forbedringsforslag” er reelt nedskæringsforslag der forringer kommunens service til borgerne. For eksempler forslag til ”forbedringer” (læs færre udgifter) på undervisningsudvalgets område (skoler, SFO mm) på 29,9 mio. kr. i 2023, stigende til ca. 48 mio. kr. i 2024 og frem.

Af forslagene kan højest 2 tilskrives andet end nedskæringer: UU12- ”Klubnormeringer tilpasset faktisk fremmøde” (hvis det passer!) som sparer 1 stigende til 3 mio. kr., og (måske) UU07- ”Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falkeskolen” (som nogen opfatter som en kraftigt forringelse af Ungdomsskole-tilbuddet på Frederiksberg). Dette forslag sparer kommunen for 1.8 mio. kr. Resten er forringelser, såsom flere børn i klasserne (stigende fra -2,8 til 10 mio. kr. i besparelser), reduktion af tilskuddet til skolemad (4 mio.) og reduktion i rådighedsbeløb til SFO (2.3 mio.). Nogle af forslagene er for øvrigt allerede vedtaget, herunder øget forældrebetaling på ca. 8 mio. kr.

Også ældreområdet og børneområdet kan blive ramt af store nedskæringer og forringelser. På ældreområdet er sparemålet ca. 38 mio. kr. (20 mio. i det første år). Det omfatter serviceforringelser for modtagere af hjemmehjælp og personlig pleje. Det er især den personlige pleje der rammes med brutto-besparelser på 38 mio. kr. (netto modregnes så 10 mio.), hvilket betyder, at det er de svageste ældre borgere der rammes hårdest. For eksempel vil et forslag (ÆOU02) ”Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje” ifølge forvaltningen alene give en besparelse på 16 mio. kr. gennem en genvisitering af alle modtagere af hjælp til personlig pleje, resulterende i en kraftig reduktion i servicen for en gruppe ældre, som forvaltningen mener, har fået for megen hjælp. For øvrigt en ”øvelse” de konservative gennemførte for få år siden, dog med er væsentligt lavere sparemål.

Besparelserne på ældreområdet står også i kontrast til, at Frederiksberg Kommune (som det kan ses af tabellen) er en af de kommuner i hovedstaden der (ifølge KL) bruger færrest penge på ”Nettodriftsudgifter til pleje om omsorg pr. 67+ årig i 2020, 22pl”.

Tabellen viser udvalgte hovedstadskommuners nettodriftsudgifter til omsorg og pleje per 67+ årige i kommunen, samt Frederiksbergs “Manko” op til det niveau de andre kommuner har.

Kommuneomsorgs-udgifter pr. 67+Manko for Frederiksberg
Frederiksberg52.1580
Gentofte53.41020 mio. kr.
Lyngby-Taarbæk53.93228,6 mio. kr.
Hvidovre58.16497 mio. kr
Rødovre62.073160 mio. kr.
København65.001207 mio. kr.
Kilde: https://www.kl.dk/media/47936/kend-din-kommune-2022.pdf
Ifølge Danmarks Statistik boede der 16.137 67+ årige borgere på Frederiksberg 1.1.2020