Ny p-politik vedtaget: Flere p-pladser til frederiksbergbilister

Efter en meget lang debat vedtog et flertal på det forrige møde i kommunalbestyrelsen en ny parkerings-politik på Frederiksberg. Flertallet beskrev formålet, som et ønske om at skabe flere p-pladser for bilister på Frederiksberg ved at mindske incitamentet for fremmede bilister til at parkere på Frederiksberg , når de har ærinder i Københavns kommune; øge incitamentet til at købe mere miljøvenlige biler, ved at øge miljø-differentieringen af beboerlicensen, og endelig at mindske incitamentet til at anskaffe sig bil nummer 2 og 3, ved at øge beboerlicensen for bil nummer 2 og fjerne muligheden for en beboerlicens for bil nummer 3.  

Oppositionen, dvs. de konservative og Venstre, kaldte den nye politik ”det rene vanvid”. De Konservative kaldte stigningen i beboerlicensen social skæv og bad under debatten socialudvalgsformand Mette Bang Larsen (Ø) forholde sig til, at byens allerfattigste blev pålagt en ”ekstraskat”. Socialudvalgsformanden svarede, at der næppe er mange fx kontanthjælpsmodtagere der har bil, da reglerne er, at ejer man en bil der er over 10.000 kr. værd, kan man ikke få kontanthjælp før bilen er solgt og pengene brugt. De konservative replicerede, at der også er folk i job der har det svært, underforstået de kan have købt et for dyrt hus eller bil. Denne del af debatten blev særlig livlig efter et engageret indlæg fra Enhedslistens Rasmus Holme Nielsen, som af de konservative blev kritiseret for at forsøge at gøre grin med modstandere.

Angående miljødifferentieringen kritiserede mindretallet, at indførelsen af en beboerlicens på 50 kr. om året på elbiler går imod ønsket om at få flere el-biler og imod Frederiksbergs politik om at blive nummer 1 el-bil by. Flertallet mente ikke 50 kr. årligt vil påvirke købet af el-biler, og påpegede at beboerlicensen er nødvendig for at kunne ophæve reglen om at udenbys el-biler kan parkere gratis. Da et flertal i København (Socialdemokratiet, SF og de borgerlige partier) har truffet en principbeslutning om at indføre p-afgifter for el-biler i deres kommune, kunne man ellers risikere at københavnske el-biler vil oversvømme Frederiksberg.

Afskaffelsen af 2 timers gratis parkering blev debatteret længe. Mindretallet beskrev det som ”erhvervsfjendsk”, fordi erhvervslivets kunder fremadrettet skal betale en p-pris på 5 kr. for den første time og 10 kr. for den anden time. Flertallet påpegede, at der ikke ændres på reglerne om gratis parkering på byens hoved-handelsstrøg, hvor der stadig vil være en halv eller en hel timers gratis parkering ved brug af p-skive. Desuden var det håbet, at afskaffelsen af de 2 gratis timer vil fjerne mellem 5 og 10 % af de parkerede biler tættest på København og Metrostationerne. Det kunne også gavne potentielle kunder.

Også det forhold at Frederiksberg Kommune ikke selv kan beholde de øgede p-indtægter (som forventes at blive over 15 mio. kr.), men skal aflevere dem til staten gav anledning til debat. De konservative kaldte det en ekstra skat, mens flertallet pegede på, at det ikke var indtægten der var målet, men derimod flere p-pladser til bilister på Frederiksberg og færre men mere miljøvenlige biler.

Blandt partierne bag flertallet var der dog også kritik, hvor både Enhedslistens Thyge Enevoldsen og SF’s Lotte Kofoed kritiserede, at aftalens incitamenter ikke var nok til at mindske problemerne på parkering på Frederiksberg.

Kilder:

Sag 156 Kommunalbestyrelsen 2022-25 – Kommunalbestyrelsens mødesal (frederiksberg.dk)

Aftalen med de nye regler Dokumentvisning (frederiksberg.dk)

Debatten om sag 156 Tidligere udsendelser (avc.dk)

Rasmus Holme Nielsens indlæg (3) Facebook

Gratis parkering afskaffes i Frederiksberg Kommune – med få undtagelser – TV 2