Midtvejsmåling om parkering: Flertallet er enige med den grønne koalition

Parkering er et af de politiske emner, der kan få “sindene i kog” på Frederiksberg. Den seneste parkeringsaftale i kommunalbestyrelsen, som trådte i kraft den 1. oktober, blev også kun vedtaget med et snævert flertal, da de blå partier stemte imod. Parkeringsforliget var således et forlig mellem de 4 partier bag den grønne koalition.

I lokalmediernes midtvejsmåling har vi spurgt til svarernes holdning til nogle af de centrale spørgsmål omkring parkering. Vi har spurgt:

Hvor enig er de i følgende udsagn?

Bilisternes beboerlicens er for dyr

Alle (N=502)Grøn KoalitionBlå Blok
Meget enig6 %5 %8 %
Enig7 %3 %9 %
Hverken/Eller15 %16 %19 %
Uenig33 %35 %25 %
Meget Uenig30 %35 %30 %
Ved ikke9 %6 %9 %

Ud fra disse tal må man konkludere, at de fleste vælgere på Frederiksberg IKKE mener beboerlicensen er for dyr. Der er flertal, selv blandt vælgere, der siger de vil stemme på de blå partier.

Priserne for udenbys bilisters parkering er for høj (5 – 15 kr. i timen)

Alle (N=502)Grøn KoalitionBlå Blok
Meget enig7 %7 %8 %
Enig9 %7 %8 %
Hverken/Eller18 %17 %17 %
Uenig34 %35 %35 %
Meget uenig25 %28 %25 %
Ved ikke7 %6 %7%

Tallene viser, at et flertal af vælgerne IKKE mener priserne for udenbys bilisters parkering er for høj. Det gælder også vælgere, som stemmer på de blå partier, hvor hele 60 % er uenige eller meget uenige i udsagnet. Dette var ellers et af de dele af den nye parkeringsordning der kritiseres af de blå partier under kommunalbestyrelsen behandling af sagen. (se videoen Tidligere udsendelser (avc.dk) fra d. 28. august 2023)

2 Timers gratis parkering for udenbys bilister skal genindføres

Alle (N=502)Grøn KoalitionBlå Blok
Meget enig17 %13 %23 %
Enig21 %19 %20 %
Hverken/Eller16 %16 %11 %
Uenig21 %20 %21 %
Meget Uenig21 %26 %21 %
Ved ikke5 %6 %4 %

Hvad angår udsagnet om der igen skal indføres 2 timers gratis parkering på Frederiksberg, der afskaffedes 1. oktober, hvor et flertal indførte betaling for disse timer (5 kr. for den første time og 10 kr. for den anden), så viser tallene at vælgerne fordeler sin næsten lige meget på enig eller uenig svarene. Der er dog et lille flertal der er uenig i det samlede tal, et større flertal blandt den grønne koalitions vælgere, men den blå bloks vælgere er splittet midt over.

På basis af tallene synes vælgerne på dette område at være mere enig med den grønne koalition.

Se også Frederiksberg Lokal-TV’s dækning af midtvejsmålingen på Frederiksberg Lokal TV – Frederiksberg Lokal TV