Kritik af Frederiksbergs digitalisering

Der rejses nu kritik af Frederiksberg kommunens digitalisering af byggesagsbehandling. Problemer er, at ikke alt materialet indscannes ved digitaliseringen.

Kommunen flytter efter digitaliseringen de gamle fysiske tegninger og statiske beregninger over i utilgængelige fjernlagre – ofte i rodede flyttekasser. Ifølge Nyhedsmagasinet Ingeniøren er det imidlertid ikke alt materiale, der scannes før det arkiveres. Frederiksberg kommune anklages for at være en af de kommuner, der f.eks. har valgt ikke at scanne de statiske beregninger.

Konsekvensen bliver, at hvis man skal i gang med ombygninger af virksomheder, hospitaler og læreanstalter, så bliver disse unødvendigt dyre, fordi ingeniørerne må ud at måle op eller bryde ind i f.eks. betonkonstruktioner (de såkaldt destruktive undersøgelser), for at se, hvordan de er bygget.

Frederiksberg (og de andre kommuner som gør tilsvarende) kritiseres af Lektor i datalogi Erik Frøkjær fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet for en adfærd uansvarlig:

– Alt materialet skal enten indscannes og arkiveres digitalt, som vi ser store videnskabelige biblioteker gøre. Eller også må de sørge for ikke at opbevare materialet i flyttekasser, men arkivere det kronologisk med sagsnumre.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har indskærpet over for kommunerne, at fremgangsmåden er ulovlig.

– Som byggemyndighed har kommunen pligt til at arkivere og opbevare samtlige byggesager for eftertiden, siger chefkonsulent Charlotte Michelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen.