Frederiksberg Kommunelærerforening nedsætter et lærerpanel

Kommunelærerforeningen på Frederiksberg har besluttet, at nedsætte en lærerpanel bestående af ca. 10 % af lærerne på Frederiksberg.

Formålet er, at foreningens bestyrelse får en mulighed for – meget hurtigt – at foretage undersøgelser blandt lærerne på Frederiksberg om konkrete temaer, som relaterer sig til lærernes arbejdsforhold. Materialet skal kvalificere bestyrelsens dialog med kommunens administration og politikere.

Den første lærerpanelundersøgelse skal ifølge foreningens nyhedsblad afdække hvilke forhold, der skaber trivsel og arbejdsglæde blandt lærerne. Bestyrelsen vil ud fra besvarelserne stille politikere og administration konkrete forslag til trivselsfremmende og sygefraværsreducerende initiativer på skolerne.

Paneldeltagerne repræsenterer et bredt udvalg af lærerne i forhold til alder, arbejdssted og erfaring, køn, arbejdsfunktioner og fagkombinationer.

Kilde: http://www.fkf.dk/files/Kredsfiler/Frederiksberg%20Kommunelærerforening/2%20-%20FKF%20nyt/2011/1101%20-%20FKF%20nyt.pdf