Frederiksberg kommunes budget for 2013 er nu vedtaget

Frederiksberg kommunes budget for 2013 er nu vedtaget. Ligesom sidste år var det med stemmetallene 24 mod 1, da Enhedslistens Thyge Enevoldsen også i år stemte imod. Ligesom sidste stillede Thyge over 80 ændringsforslag som blev nedstemt.

Budgettet medfører ikke ændringer i skatteprocenten. Enhedslistens argument for ikke at kunne stemnme for var, at der i budgettet er lagt op til store besparelser på især ældreområdet, bl.a. med forringelser af hjemmehjælpen. Et stort diskussionspunkt var, at flertallet budgettere med at 2200 ældre ikke længere skal have hjælp af en hjemmehjælper til at få støvsuget. De henvises i stedet til selv at købe en robot fejemaskine (en såkaldt robotstøvsuger). Thyge Enevoldsen fra Enhedslisten kritiserede dette skarpt, bl.a. ved at stille spørgsmålstegn ved om det er lovligt at stille krav om at de ældre selv skal købe og betale for støvsugeren.

Flertallet roste modsat budgettet for at indføre flere forbedringer især på børneområdet, hvor besparelser på nogle områder blev brugt til udvidelser på andre.