Medarbejderne kritiserer budgetforliget

Budgetforliget på Frederiksberg bliver kritiseret af kommunens ansatte og deres repræsentanter i kommunens samarbejdsudvalg. Medarbejderne kritiserer bl.a. besparelsen på 5 mio. kr. på sygefraværet, administrative besparelser på 5 til 10 mio. kr, besparelsen på 4 mio. kr. ved at bruge frivillige i stedet for ansatte, ligesom de indenfor de enkelte faglige områder kritiserede flere af forslagene som indgik i budgetforliget.

Med hensyn til flertallets beslutning om at reducere 5 mio. kr på sygefraværet ”er det medarbejdersidens opfattelse at der udelukkende er tale om en reduktion i lønbudgettet, der vil medføre et generelt reduceret serviceniveau”. Medarbejderne opfatter ikke sygefraværet som højt på Frederiksberg.

Formanden for Frederiksberg Kommunalforening er hård i hendes kritik af de administrative besparelser. Hun skriver i en leder i forenings blad (FKF Bladet: ”Og så er jeg nødt til at påpege, at det er mig meget imod at et forslag om at nedlæggelse af stillinger og opsigelse af medarbejdere beskrives som ”et forslag, der tilsigter attraktive arbejdspladser”. Det hører ingen steder hjemme!”.

Medarbejdersiden ser heller ikke et effektiviseringspotentiale i øget brug af frivillige. De sætter derved spørgsmålstegn ved om frivillige kan erstatte fastansat personale uden. at dette går ud over serviceniveauet, kvaliteten og ikke mindst sikkerheden af de kommunale ydelser.